Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı 2017


Marmara üniversitesi 2017-2018 Eğitim öğretim yılı için açılan kadrolara doçent ve yardımcı doçent alımı yapacaktır. Marmara üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya şu şekildedir;

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı 2017  Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru yapılabilecek Birimler,Bölümler,Ünvanlar,Alınacak sayı ve aranan şartlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doçent 1 Müzik Eğitimi ve Piyano Eğitimi Alanında Çalışmalarının Bulunması ve Uluslararası İndeksli Dergilerde Makalelerinin Yayınlanması.
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. 1 Özgecilik ve Aile Danışmanlığı Konularında Yayınları Bulunmak.


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Uygulamalı Dersler Yürütmüş Olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bankacılık Yrd. Doç. 1 Bankacılık Bilim Dalında Doktora yapmış olmak. Bankacılık, Para Politikası ve Merkez Bankacılığı alanında çalışmalar yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Klinik Eczacılık Yrd. Doç. 1 Klinik Eczacılık alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Onkoloji eczacılığında klinik deneyime ve araştırmalara sahip olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Doçent 1 Yeniçağ Anabilim Dalında Doktora yapmış, aynı Anabilim Dalında Doçent unvanı almış olmak. Osmanlı Siyasi ve Diplomasi tarihine dair araştırmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Geometri Yrd. Doç. 1 Yarı-Einstein ve Genelleştirilmiş Yarı-Einstein Manifoldlar ile bu manifoldlar üzerinde vektör alanları üzerine çalışıyor olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Botanik Yrd. Doç. 1 Monokotillerin Üreme Biyolojisi ve Sitokimyası alanında Doktora yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Yrd. Doç. 1 İslam Hukuku alanında Doktora yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Örgütsel Davranış Doçent 1 Örgüt Kültürü konusunda ders vermiş olmak. Örgütsel Davranış Konularında Yüksek Lisans tezi yönetmiş olmak. Pozitif Psikoloji Konusunda Araştırmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe Finansman Doçent 1 Muhasebe bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Hileli Finansal Raporlama ve Yaratıcı Muhasebe, Kurumsal Yönetim ve Hesap verebilirlik konularında çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Muhasebe Finansman Yrd. Doç. 1 Muhasebe Bilimi alanında Doktora tezi yazmış olmak. En az 2 yıl İngilizce dilinde Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi ve Finansal Muhasebe dersi verme tecrübesine sahip olmak. Finansal Muhasebe alanında yazılmış İngilizce dilinde bilimsel çalışmaları bulunmak.
İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Sayısal Yöntemler Yrd. Doç. 1 Çok Kriterli karar verme alanında ve R Programlama dilinde çalışmalar yapmış olmak. Sayısal Yöntemler alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon Yrd. Doç. 1 Makine Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak ve Mikro Ölçekte Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi üzerinde çalışmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent 1 Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini Yurtdışındaki Üniversitelerle ortaklaşa olarak Hareket Bilimleri alanında tamamlamış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği Doçent 1 Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Psikiyatri Hemşireliğinde yapmış olmak. İletişim, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Hemşireliği ve Psikoterapötik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Yrd. Doç. 1 Lisans Eğitimini Hemşirelik alanında tamamlamış olmak. Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Hemşirelik alanlarından birinde yapmış olmak. (İç Hastalıkları Hemşireliği tercih nedenidir.)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Moda Tasarımı Programı Yrd. Doç. 1 Moda pazarlama konusunda ders vermiş olmak, Yüksek Öğretim Kurumlarında Moda Tasarım programında uzaktan öğretimde ders verme tecrübesine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yrd. Doç. 1 Gastroenteroloji cerrahisi uzmanı olmak, pankreas cerrahisinde deneyimli olmak, endoskopik girişimsel işlemler konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yrd. Doç. 1 Uvea, prematüre retinopatisi ve nöroproteksiyon ile ilgili çalışmaları olmak; vitreoretinal cerrahi konusunda eğitim sertifikası, cerrahi deneyimi ve bilimsel çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yrd. Doç. 1 Rekonsrüktif mikrocerrahi, maksillofasial cerrahisi, ortopedik rekonstrüksiyon, dudak damak yarıkları ve el cerrahisi konularında deneyimli olmak.

 

Marmara Üniversitesi 2017 Öğretim Görevlisi Alımı ile ilgili gelişmeleri web sitemizden takip edebilirsiniz.Başvuru linkleri  Marmara üniversitesi rektörlüğü tarafından açıklandığında sitemizde paylaşılacaktır takipte kalın.

Bir önceki yazımız olan 2017 Devlet Su İşleri Personel Alımı başlıklı makalemizde 2017 devlet işi, devlet su işleri personel alımı ve elektrik elektronik mühendisi iş ilanı hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevap Bırakın