İş ilanları, İş Başvuruları, Personel Alımları – İsimOlsa.Com
TÜBİTAK Personel Alımı ve Başvurusu 2018
Yazar: - 26 Ocak 2018
607
0

TÜBİTAK bilgi işlemleri dairesi başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre TÜBİTAK da çalışacak personel alımı yapılacaktır.

 

işin açıklaması;

Kurumumuza ait çeşitli lokasyonlardaki sistemlerin 7×24 işletimi, güncellenmesi, yedeklenmesi, izlenmesi, güvenliği, TÜBİTAK’a bağlı işyerleri ve devlet kurumları ile güvenli iletişim altyapısının tesisi, bilişim sistemlerine ait süreçlerin tasarlanması ve otomasyonu, iş uygulama yazılımlarının anlık performanslarını izleyerek sistemlerin çalışması için gerekli faaliyetlerin koordinasyon içinde yürütülmesi konularında görev alacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

1.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir,

Sistematik, çözüm odaklı ve dokümantasyon yaparak çalışabilmek,

TCP/IP, Güvenlik duvarı ve VPN konularında bilgi sahibi olmak,

Ağ anahtarlama cihazları ve yönlendirme cihazları, kablosuz ağ cihazları ve monitoring yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak,

Microsoft Active Directory ve NTFS, Windows Server (2003/2008/2012) konularında bilgi sahibi olmak,

Linux sistemleri(RHEL/CentOS) üzerinde çalışmış ve betik geliştirmiş olmak,

Linux sunucuların temel kurulum ve konfigürasyonlarını yapabiliyor olmak,

Sanallaştırma teknolojileri (VMware, KVM) konusunda bilgi sahibi olmak,

Apache, Nginx, Tomcat ve JBOSS uygulama sunucuları hakkında bilgi sahibi olmak,

SAN Switch ve SAN Storage konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,

Kurumsal seviyede yedekleme çözümleri (Symantec, Netbackup) konusunda bilgi sahibi olmak,

Son kullanıcı güvenlik çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Bilgi güvenliği kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,

Ağ ve sistem yöneticisi olarak en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.BİDB.2018-1.02 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Pozisyonları İçin;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurumumuz tarafından kullanılan yazılım sistemlerinin geliştirilmesi, temini ve idame süreçlerinin tamamında görev alacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 10 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

2.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir,

Java, Spring Framework, JSF, JAVA EE, Java MVC framework, Javascript, SQL ve RESTful/SOAP web servisleri konularında tecrübeli olmak ya da bu alanlarda sertifika sahibi olmak,

OOP, Design Patterns, SOA, AOP gibi programlama kavramları hakkında bilgi sahibi olmak.

3- Referans Kodu: TBTK.BİDB.2018-1.03 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Pozisyonları İçin;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurumun ihtiyacı doğrultusunda veritabanı yönetimi, güncellenmesi, iş zekası platformu üzerinde gerekli veri ambarı altyapısı ve iş modellerinin oluşturulması, verilerdeki problemlerin tespiti, çözümü ve son kullanıcı desteği konularında görev alacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

3.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir,

Oracle veritabanı yönetimi konusunda deneyim sahibi ve/veya ilgili sertifikalara sahip olmak,

İyi derecede SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak,

Sorgu performansı ve kaynak yönetimi konularına hakim olmak,

Veri ambarı, iş zekası, raporlama, OLAP ve ETL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ORACLE BI raporlama aracı sistem yönetimi, veri ambarı tasarımı, veri modeli geliştirme, analitik uygulama ve kumanda tablosu geliştirme tecrübesine sahip olmak,

ORACLE Data Integrator ile ETL süreçleri oluşturma tecrübesine sahip olmak,

PostgreSQL, MySQL vb. veritabanlarının yönetimini ve güncellemesini yapma konusunda deneyim sahibi olmak.

4- Referans Kodu: TBTK.BİDB.2018-1.04 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Pozisyonları İçin;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurumumuz tarafından kullanılan yazılım sistemlerinin analiz, tanım ve süreç tasarımlarında kullanılacak, ilgili süreçleri yönetecek ve konfigürasyon yönetimi yapacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar – Enformatik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik, İstatistik, Fizik, Matematik Mühendisliği, İşletme veya İktisat bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

4.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir,

Süreç analizi ve raporlama konularında deneyimli olmak,

Yazılım geliştirme süreçleri ve analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

Yazılım testleri ve test senaryoları konularında bilgi sahibi olmak,

Konfigürasyon yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

JIRA, Confluence, git ve SVN gibi yazılım süreçlerinde kullanılan araçlara hakim olmak,

İlgili konularda ve/veya yazılımlarda sertifika sahibi olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcılığı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonları için;

10.000

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

i. Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

f) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim – öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

g) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Sınav TürüKPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCECAECPE
Sınav Puanı 1*6561173500BCC
Sınav Puanı 2**7068190520BCC

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar için İngilizce yeterlilik şartı aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul

edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 16/02/2018 Cuma günü saat 17:30’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),

Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili

olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:221, 06100 Kavaklıdere-ANKARA

İletişim: Tel : 0 312 298 17 21 – 298 17 32 Fax : 0 312 427 68 17

 

şeklinde açıklanmıştır. Sizlerde şartlara uyuyorsanız hemen başvuru yapabilirsiniz.Yorum yaparak başvuru yapabilirsiniz.Diğer güncel iş ilanları için tıklayınız.

Bir önceki yazımız olan SGK Sözleşmeli Personel Alımı ve Başvurusu 2018 başlıklı makalemizde sgk iş başvuruları 2018, ve hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

2 × 1 =