İş ilanları, İş Başvuruları, Personel Alımları – İsimOlsa.Com
Sanayi Bakanlığı Personel Alımı
Yazar: - 14 Kasım 2017
504
0

Sanayi bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlık bünyesinde çalışacak sözleşmeli 21 mühendis ve 4 vinç operatörü alımı yapılacaktır.Kabul edilen adaylar 4/B memur şartlarında çalışacaklardır.Başvuru için KPSS 70 puan sınırı vardır.Lise,üniversite,yükseklisans mezunu olmak şartı vardır.E sınıfı sürücü belgesi olması zorunluluğu vardır.Adaylarda aranılan diğer genel ve özel nitelikler;

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki 25 (yirmi beş) münhal sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Bakanlığımızca yerleştirme yapılacaktır.

A) YERLEŞTİRME YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI

SIRA

NO

BİRİMİADEDİUNVANIALANI
1Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü (Merkez Teşkilatı)1Mühendisİnşaat Mühendisliği
2Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Merkez Teşkilatı)1M ü h en d isİnşaat Mühendisliği
3Afyonkarahisar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisElektrik Mühendisliği
4Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisEndüstri Mühendisliği
5Gümüşhane Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisElektrik-Elektronik

Mühendisliği

6Hatay Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisMakine Mühendisliği
7İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisOtomotiv Mühendisliği
8İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisEndüstri Mühendisliği
9İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisMakine Mühendisliği
10Muğla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisBilgisayar Mühendisliği
11Muş Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisMakine Mühendisliği
12Nevşehir Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisMakine Mühendisliği
13Niğde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisEndüstri Mühendisliği
14Rize Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisElektrik-Elektronik

Mühendisliği

15Sivas Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisBilgisayar Mühendisliği
16Şanlıurfa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisElektrik-Elektronik

Mühendisliği

17Şanlıurfa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisElektronik Mühendisliği
18Şırnak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisElektrik-Elektronik

Mühendisliği

19Trabzon Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisElektrik-Elektronik

Mühendisliği

20Uşak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisBilgisayar Mühendisliği
21Van Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisElektrik-Elektronik

Mühendisliği

22Adana Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1Destek

Personeli

Vinç Operatörü
23Erzurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1Destek

Personeli

Vinç Operatörü
24İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1Destek

Personeli

Vinç Operatörü
25Samsun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1Destek

Personeli

Vinç Operatörü
TOPLAM25

B) MÜHENDİS UNVANLI POZİSYONLARA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILAN NİTELİK VE ŞARTLAR

1) 657 sayılı Kanunun 48inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,

2) 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P3 puan türünde en az 70 (yetmiş) puana sahip olmak,

3) 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

4) Yukarıdaki tabloda belirtilen mühendislik alanları için üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, otomotiv mühendisliği, inşaat mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarla belirlenen istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe Bakanlığımızın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde yerleştirmesi yapılan adaylarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

B) DESTEK PERSONELİ UNVANLI POZİSYONLARA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILAN NİTELİK VE ŞARTLAR

1) 657 sayılı Kanunun 48inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,

2) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P94 puan türünde en az 70 (yetmiş) puana sahip olmak,

3) 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

4) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

5) “E” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

6) İş Makinesi (VİNÇ) Kullanma Sertifikasına sahip olmak (Milli Eğitim Bakanlığı onaylı),

7) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarla belirlenen istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe Bakanlığımızın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde yerleştirmesi yapılan adaylarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

Sanayi Bakanlığı Personel Alımı  C) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

1) Başvurular, 22 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar Bakanlığımız internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr veya http://personel.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Sözleşmeli Personel Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Mühendis unvanlı pozisyonlara başvuracak adayların mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur. Destek Personeli unvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ise lise diploması, “E” sınıfı sürücü belgesi ile İş Makinesi (VİNÇ) Kullanma Sertifikasını elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

2) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığımıza elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Adaylar, başvuru sırasında merkez teşkilatı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerindeki ilan edilen pozisyonlardan sadece biri için bir tercihte bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

4) Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan adayların başvuruları ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ

1) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri merkez teşkilatındaki veya il müdürlüklerindeki ilan edilen pozisyon sayısına göre alanları dikkate alınarak KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere merkez teşkilatı ve her il müdürlüğü bazında yapılacaktır.

2) KPSS puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olana, mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

3) Yerleştirme sonuçları, Bakanlığımızın resmi internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr veya http://personel.sanayi.gov.tr) ilan edilecek olup, asil veya yedek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4) Merkez teşkilatı ile her il müdürlüğünde ayrıca alınacak alanlardaki sözleşmeli personel pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5) Yedek adayların atanma hakları yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde görevine başlamayan ya da başladıktan sonra görevinden istifa eden, ayrılan adayların yerine yedekleri çağırılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Adres ve İletişim Bilgileri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cadde No:154 06510

Çankaya/ANKARA

Telefon: (0312) 201 56 96 ve (0312) 201 57 25

 

Sanayi bakanlığı tarafından açılan iş ilanlarını ve sonuçlarını sitemizden takip edebilirsiniz.Yorum yaparak başvuru yapabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Garanti Bankası Kredi Risk Planlama Yetkilisi Alımı başlıklı makalemizde 2018 istanbul bankaları personel alımı, banka yönetici alımı 2018 ve garanti bankası personel alımı 2018 hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

eight + 20 =