İş ilanları, İş Başvuruları, Personel Alımları – İsimOlsa.Com
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ve Başvurusu 2020
Yazar: - 28 Mayıs 2020
144
0

Diyanet İşleri Başkanlığı yönünden Resmi Gazete’nin günümüz sayısında personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alım ilanında Diyanet İşleri Başkanlığı, 7 müfettiş muavini alınacağını açıkladı. Başvuru yapacak olan adaylar amacıyla müracaat tarihi ve müracaat şartları da aktarıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş muavini alım ilanı detayları haberimizde…

27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:59

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım ilanı yayımladı! Başvuru tarihleri belli oldu

Resmi Gazete’nin günümüz sayısında  Diyanet İşleri Başkanlığı, 7 müfettiş muavini alınacağını duyurdu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Yayımlanan personel alım ilanında  Diyanet İşleri Başkanlığı, “Başkanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında münhal belirleme edilen; alçakta unvanı, katagorisi ve sayısı belirti edilen kadroya makalelı ve sözlü imtihan neticesine göre kurum içi naklen “Müfettiş Yardımcısı” alımı yapılacaktır.” denildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

Ayrıca müracaat yapacak adaylarda aranan müracaat şartları ve müracaat tarihi de aktarıldı.

a) En az lisans düzeyinde dinî yükse öğrenim görmüş olmak,

b) 01.01.2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Müfettiş yardımcılığı giriş imtihanının ilan edildiği tarihte Başkanlığın vaizlik, dengi ve üstü kadrolarında vazife yapıyor olmak,

ç) 21/05/2011 tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara atananlarda A Grubu kadrolara atanacaklar amacıyla uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavından 2018 ya da 2019 senelerinde uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az (60) puan almış olmak,

d) Sıhhat hali her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak.

e) Duyuruda makalevakit içersinde, elektronik ortamda Başkanlığa başvurmak,

f) Memuriyete engel adli sicil kaydı bulunmamak.

g) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirti edilen ortak kalite koşulu aranır.  Müfettiş yardımcılığı müsabaka imtihanında daha evvel iki defa başarısız olmamak, Son beş sene ortamında aylıktan kesme, on sene ortamında de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak. – Adaylar, müracaat şartlarından memuriyete engel adli sicil kaydı bulunmadığı, sıhhat halinun her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olduğu, “ortak kalitekoşulunı taşıdıkları, müfettiş yardımcılığı imtihanında daha evvel iki defa başarısız olmadıkları ve aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almadıklarına dair konuları elektronik müracaat ekranında beyan edeceklerdir. – Adaylar, müracaat ekranında alakalı alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öğrenim gördüğü okulları, daha evvel yaptığı iş ve vazifeleri, bildiği yabancı dil ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile lüzumlu gördüğü başka bilgileri sahibi olan özgeçmişlerini yazacaklardır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Müracaatlar, müracaat şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri yönünden DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav” yapılacaktır.

a) Müracaat prosedürleri 01/06/2020 – 15/06/2020 (saat 23:59) tarihleri arasında yapılacaktır.

b) Sınav şartlarına dair bilgi/belgelerin denetimünde DİBBYS (İKYS) bilgileri öneme alınacağından adayların, müracaat yapmadan evvel İKYS bilgilerini denetim ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir.

c) Başvuru esnasında adaylardan ilaveten bir belge talep edilmeyecektir.

ç) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi amaçla olursa olsun muhakkak farklılık yapılmayacaktır. d) Başvuru prosedürlerinin hatasız, kusursuz ve duyuruda belirti edilen hususlara makul olarak yapılmasından adayın kendisi mesul olacaktır.

SINAV ŞEKLİ KONULARI YERİ VE ZAMANI

1) Müfettiş Yardımcılığı imtihanı, makalelı ve sözlü olarak yapılacaktır.

2) Sınav Konuları;

A. Yazılı Sınav:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın başka mevzuatı. c) Devlet Memurları Kanunu. ç) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun. d) 5237 saseneı Türk Ceza Kanunu.

e) 5271 saseneı Ceza Muhakemesi Kanunu.

f) Türkçe kompozisyon. g) Arapça.

B. Sözlü imtihan:

a) Kur’an-ı Kerim tilaveti ve anlamı,

b) Tefsir,

c) Hadis,

ç) Akaid,

d) Fıkıh,

e) Siyer-i Nebi,

f) Türk-İslam Tarihi,

g) Genel Kültür,

ğ) Yazılı imtihan konuları.

(3) Yazılı imtihanlar, ilanda belirti edilen yer ve saatte başlar, geç gelenler imtihana alınmazlar.

(4) Sınava giren adaylar, yanlarında imtihan giriş belgesi ile eş güdümlü resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak mecburiyetinde olup, istendiğinde bunları imtihan vazifelilerine ibraz etmekle yükümlüdür.

SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1) Sınava dair bütün duyurular Başkanlığımız internet sitesinde “www.diyanet.gov.tr”ve aynı sitedeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı sayfasında ilan edilecektir.

2) Yazılı imtihan amacıyla “Sınav Giriş Belgesi” alma prosedürleri adaylar yönünden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/sinav”adresi vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. 3) Sınav ile alakalı Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı sayfasında uygulanan bütün duyurular tebligat saseneacaktır. Adaylara ilaveten tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1) Yazılı imtihanda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü imtihana çağrılacaktır.

2) Başarı notu, her imtihan amacıyla 100 üzerinden 70 puandır. Sınavlar, imtihan kurulu yönünden eskiden hazırlanan yanıt anahtarına göre değerlendirilir. Sözlü imtihanlarda, imtihan kurulu üyelerinin verdikleri puanların ortalaması alınır. Yazılı ve sözlü imtihan puanlarının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar aday müfettiş yardımcılığı imtihanında başarılı saseneır.

3) Yazılı imtihanın değerlendirilmesi esnasında yanlış soru/sorular çıkması halinda yanlış belirleme edilen soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

4) Müfettiş yardımcılığına giriş imtihanını kazananların atamaları, imtihandaki başarı derecesine göre yapılır. 5) Puanların eşit olması halinda, makaleimtihan puanı çok imkan, bunun da eşit olması halinda Kamu Personeli Seçme Sınav puanı çok imkan evvellik verilir. 6) Atanamayanlar amacıyla imtihan neticeleri kazanılmış hak sasenemaz.

SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1) Sınav neticeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

2) Sınav neticelerina itiraz, neticelerin Başkanlığın internet sitesinde ilanından itibaren on gün ortamında makalelı ve ıslak imzalı dilekçe ile Başkanlığa yapılır. İtirazlar, imtihan kurulu ya da Başkanlıkça kurulacak bir komisyon yönünden on gün ortamında incelenir ve sonuç, alakalıye bir makale ile bildirilir.

3) Süresi içersinde makalelı ve ıslak imzalı olarak Başkanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-posta ve faksla uygulanan itirazlar öneme alınmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1) Sınav vakitcindeki prosedürlerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu belirleme edilen adayların müracaatları ve imtihanları geçersiz saseneacağı gibi vazife alsalar dahi vazifeleriyle ilişikleri kesilecektir.

2) Sınav vakitcinin her adımında müracaat amacıyla istenilen bulgular ve lüzumlu görülen başka hususlarla alakalı Başkanlıkça adaylardan belge talep edilebilecektir.

3) Sınav vakitcindeki iş ve prosedürlere yönelik ıslak imzalı dilekçeler dışında adaylar yönünden faks ya da e-posta kanalıyla iletilecek taleplerle alakalı prosedür yapılmayacaktır.

4) Sınava dair müracaatlara dair prosedürler İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nce yürütülecektir. VIII. SINAV TARİHİ VE YERİ: Yazılı Sınav : 11/08/2020 Saat: 14:00’da, Sözlü Sınav : 25/08/2020 tarihinde başlayacaktır. (Saat: 10:00) Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacaktır.

İLETİŞİM Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800 Çankaya /ANKARA e-posta: rehberlikteftis @diyanet.gov.tr Telefon: (0312) 295 80 16 – Fax: (0312) 285 74 09

Bir önceki yazımız olan Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı ve Başvurusu 2020 başlıklı makalemizde Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 122 personel alımı 2020 ve Tarım ve Orman Bakanlığı 122 personel alımı klavuzu hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

twelve + 4 =