İş ilanları, İş Başvuruları, Personel Alımları – İsimOlsa.Com
Orman Muhafaza Memuru Alımı 2017
Yazar: - 12 Ekim 2017
619
0

Orman genel müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2017 yılında 125 adet personel alımı yapılacaktır. Başvurular 24/11/2017 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup uygulamalı sınavlar ise 04/12/2017 – 22/12/2017 tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştır.125 adet kadrolu personel alım şartları aşağıda belirtilmektedir;

20/07/2017 tarihinde Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr resmi internet sitesinde, Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr resmi internet sitesinde ve 20/07/2017 tarihli posta gazetesinde ilan edilen ve www.ogm.gov.tr resmi internet sitesinde 09/08/2017 tarihinde Danıştay 12. Dairesinin 12/04/2017 tarih ve 2017/2-80-82 Esas Sayılı yürütmeyi durdurma kararı gereğince ertelendiği duyurulan 95 adet Orman Muhafaza Memuru alım sınavı süreci yeniden başlatılmıştır.

Atama yapılacak kadro sayısı 125 adet olarak değiştirilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Muhafaza Memurlarının Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla EK 1 listede belirtilen yerler için 125 adet Orman Muhafaza Memuru alımı yapılacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak ve yapılan duyurularla ilgili adayların e- posta adreslerine bildirim yapılacaktır.

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

Orman Muhafaza Memuru Alımı 2017  1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER

  •  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
  •  Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak, (Atamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
  •  Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  •  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
  •  2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2016-KPSSP93) en az 50 puan almış olmak,
  •  Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak,

2. BAŞVURU VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI

Başvurular 01/11/2017 – 15/11/2017 tarihleri arasında http://basvur.ogm.gov.tr/hi

zmetenvanteri/ adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle

çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Başvuru işlemleri 15/11/2017 gecesi saat 23:59‘da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her ada y en fazla 4 adet tercih yapabilecektir. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSS puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 24/11/2017 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

3. SINAV KURALLARI VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE UYGULAMALI SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati

24/11/2017 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup uygulamalı

sınavlar 04/12/2017 – 22/12/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar uygulama sınavına gelirken yanlarında;

a) Başvuru formu, ( http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresinde doldurulan formun

çıktısının ıslak imzalı hali)

b) Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmak zorundadır.

4 . UYGULAMALI SINAV KONULARI

01/10/2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 20/09/2014 tarih ve 29125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Bu çerçevede uygulama sınavına katılan adaylar, Uygulama Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar yaptırılması,

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,

d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları,

esas alınarak bu fıkrada belirtilen her bir bent yirmi puan üzerinden değerlendirilecektir.

Uygulama Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecek olup üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların uygulama sınav puanı tespit edilecektir. Uygulama sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

5 . ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Adayların, merkezi sınav (2016-KPSS) ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP93 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asil ve yedek olarak başarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlik süresi altı aydır.

şeklindedir.

EK

2017 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI YAPILACAK İLLER VE PERSONEL ADETLERİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

ATAMA YAPILACAK İLADET
BALIKESİR20
BOLU35
KASTAMONU35
ZONGULDAK35
TOPLAM125

 

 

Başvuru sonuçlarını ve Orman müdürlüğünden yapılacak açıklamaları internet sitemizden takip edebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan DERİMOD Sosyal Medya Uzmanı Alımı 2017 başlıklı makalemizde derimod 2017 işçi alımı, ve hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

19 + eighteen =