İş ilanları, İş Başvuruları, Personel Alımları – İsimOlsa.Com
Jandarma Sözleşmeli Uzman Alımı 2018
Yazar: - 22 Temmuz 2018
407
0

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışmak üzere sözleşmeli olarak 2 bin 375 uzman personel alacaktır.Başvurular 13-30 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.Başvuru yapacak adaylarda KPSS şartı aranmamaktadır.Başvuru yapacak adayların 20 yaşından gün almış 27 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.En az 164cm en fazla 210cm boy şartı aranmaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığı verdiği ilanın detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

ANKARA

HUZUR VE GÜVEN DOLU YARINLAR İÇİN GÖREV SIRASI SENDE

13 – 30 TEMMUZ 2018

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

www.jandarma.gov.tr

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
BAŞVURU TARİHİ

YAZILI SINAV VE SEÇME SINAVLARI TARİHİ

: 13-30 TEMMUZ 2018

: 27 AĞUSTOS 2018 tarihinden itibaren

DUYURU

BU BAŞVURU İÇİN ÜCRET ALINMAYACAKTIR.

YAZIŞMA ADRESİ
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

PERSONEL TEMİN MERKEZ KOMUTANLIĞI

BEYTEPE/ÇANKAYA/ANKARA

İNTERNET ADRESİ ve TELEFON NUMARASI

BAŞVURU İŞLEMLERİ, DUYURU VE İLANLAR İÇİN :

www.iandarma.qov.tr

O 312 464 4836

(MESAİ GÜNLERİNDE SAAT 09.00-17.00 ARASI)

Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girecek yasama, yürütme ve yargı organları kararı ile İçişleri Bakanlığı emirleri doğrultusunda değiştirilebilir Bu durumda izlenecek yol. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığıyla duyurulur

1. GENEL BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığına 1.997’si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri

(MEBS), 333’ü Lojistik, 15’i Bot Serdümeni ve 30’u Dalış Amiri branşlarında olmak üzere toplam 2.375 Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edilecektir. Askerlik hizmetini yapmış olmak şartı bulunmamaktadırHalen silahaltında bulunanlar da başvuru yapabilecektir.

b. Ön başvurular, www.jandarma.gov.tr internet adresinden 13- 30 Temmuz 2018 (saat 17.00’ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

c. Ön başvuru yapan adaylardan Tablo-4, Tablo-5 ve Tablo-6’daki seçme sınavlarına çağrılma önceliklerine göre, kontenjan miktarının 10 katına kadar olacak şekilde sınavlara aday çağrılacaktır.

ç. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

d. Ön başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavları Dalış Amiri branşı için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA, Lojistik branşı için Jandarma Lojistik Komutanlığı Güvercinlik/ANKARA adresinde, Bot Serdümeni branşı için Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı/ANTALYA’da, MEBS branşı için Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Giresun, Diyarbakır, Erzurum, Van (müracaat durumuna göre bazı sınav merkezlerinde sınav yapılmayabilir) illerinde icra edilecektir. MEBS branşı için yapılacak sınavlarda adayların ikamet adresleri ve başvuru sayısına göre sınav yerleri belirtilerek ilan edilecektir.

e. Lojistik, MEBS, bot serdümeni ve dalış amiri branşına alınacak uzman erbaş adayları asayiş eğitimi alacaklarından, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak emniyet ve asayiş (diğer branşlarda) görevlerinde de görevlendirilebilecektir.

f. Seçme sınavları tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi ve sınav yeri kesinlikle değiştirilmeyecektir.

g. Kılavuzun tamamını okumadan internetten Ön Başvuru Formunu doldurmayınız. Başvuru Formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Seçme sınavları ile ilgili faaliyet takvimi aşağıdaki gibidir:

1Ön başvuruların internet ortamında alınması13-30 Temmuz 2018
2Başvuru şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması07 Ağustos 2018
3Seçme Sınavlarının yapılması27 Ağustos’tan itibaren (İlan edilerek duyurulacaktır.)
4Başarılı adayların (Asıl/Yedek) açıklanmasıOnayı müteakip
5Başarılı adayların sağlık raporlarını almalarıEn kısa sürede

2. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için en az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık), diğer branşlar (MEBS, bot serdümeni ve dalış amiri) için en az lise/ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 [dahil] – 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] – 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

e. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1’de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

f. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

g. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

ğ. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahküm olmamak,

h. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahküm olmamak,

ı. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm olmamak.

i. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

j. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2’deki Nitelik Belgesinden 80 puan notu almış olmak.

k. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

l. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

m. Sözleşmeli MEBS branşı uzman erbaş için Tablo-4’te ve aşağıda 3’üncü maddede belirtilen özel şartları, bot serdümeni ve dalış amiri branşı sözleşmeli uzman erbaş için Tablo-5’te ve aşağıda 4’üncü maddede belirtilen özel şartları sağlamak, lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için Tablo-6’da ve aşağıda 5’nci maddede belirtilen özel şartları sağlamak.

3. MEBS BRANŞI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ADAYLARINA AİT ÖZEL ŞARTLAR

a. Tablo-4’teki ön lisans bölümlerinden veya liselerin alanlarından mezun olmak.

(Adayların seçme sınavlarına çağrılma esasları tablonun altında yazdığı şekildedir. Adaylardan kontenjan miktarının 10 katına kadar aday, seçme sınavlarına Tablo-4’ün altında yazdığı çağrılma esaslarına göre çağrılacaktır.)

b. Liselerin Tablo-4’te belirtilen alanlarından veya ön lisans bölümlerinin Tablo-4’te belirtilen bölümlerinden mezun olanlar başvuru yapacaklardır. Eğer aday kendi mezun olduğu bölümün/alanın Tablo-4’teki bölümlerden birisine denk olduğunu iddia ediyorsa ilgili kurumdan (lise alanları için MEB veya ön lisans bölümleri için ise YÖK’ten) aldığı denklik belgesini hem ön başvuru esnasında www.jandarma.gov.tr internet adresindeki personel temin sistemine yükleyecek, aynı zamanda seçme sınavlarına gelirken de yanında getirecektir.

c. Denklik belgesinin sistemden yüklenmesi adayın başvurusunu geçerli hale getirmeyecektir. Denklik belgesinin kontrolü seçme sınavları aşamasında yapılacaktır. Denklik belgesinin aslını seçme sınavlarına gelirken getirmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.

4. BOT SERDÜMENİ VE DALIŞ AMİRİ BRANŞI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ADAYLARINA AİT ÖZEL ŞARTLAR

a. Tablo-5’te kontenjanları belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen niteliklere sahip olmak.

b. Kontenjan miktarının 10 katına kadar aday, seçme sınavlarına Tablo-5’in altında yazdığı çağrılma esaslarına göre çağrılacaktır.

5. LOJİSTİK BRANŞI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ADAYLARINA AİT ÖZEL ŞARTLAR

a. Tablo-6’da kontenjanları belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen

niteliklerden en az birine sahip olmak.

b. Kontenjan miktarının 10 katına kadar aday, seçme sınavlarına Tablo-6’nın altında yazdığı çağrılma esaslarına göre çağrılacaktır.

6. BAŞVURUNUN YAPILMASI

a. Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden Personel/Öğrenci

Alımı sayfasına girerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

c. Ön başvurular; 13 Temmuz 2018 günü başlayıp, 30 Temmuz 2018 günü saat 17.00’da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. E-devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için Profil Bilgileri” bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS‘ten güncelleme

yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi,

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS‘ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur),

(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri “MEB’ten Al”, “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. Adaylar diplomasını, YÖK onaylı denklik belgesi olan adaylar ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. MEBS branşı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine ilişkin olarak Tablo-4’te belirtilen ön lisans bölümlerinden ve lise alanlarından birisine kendi mezun olduğu bölüm/alanın ilgili kurumdan alınmış denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına Tablo-4’te yazılan bölüm seçerek “Belgeye dayalı” olarak denklik belgesini yükleyecektir. Lojistik branşı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine ilişkin olarak Tablo-6’da belirtilen ön lisans bölümlerinden ve lise alanlarından birisine kendi mezun olduğu bölüm/alanın ilgili kurumdan alınmış denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına Tablo-6’da yazılan bölüm seçerek “Belgeye dayalı” olarak denklik belgesini yükleyecektir.]

(5) Askerlik durumunun beyan edilmesi, (Sözleşmeli Erbaş/Erler sözleşme başlangıç ve bitiş tarihini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgeyi yükleyeceklerdir.)

(6) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi, (Boy en az 1.64 cm ve en fazla 2.10 cm olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1’de belirtilen kilo aralığında olmak zorundadır.)

(7) Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan Yaş Düzeltme Belgesi”nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,

(8) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından “belgeye dayalı” olarak “En az Gemici Yeterlikli Gemiadamı Belgesi”, (Bot Serdümeni için başvuru yapanlar yüklemek zorundadır.)

(9) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından “belgeye dayalı” olarak “En az 3 Yıldız Scuba Dalgıcı Belgesi”, (Dalış Amiri için başvuru yapanlar yüklemek zorundadır.)

(10) Lojistik branşına başvuru yapan adaylar branşların karşısında belirtilen ilgili lise alanı veya ön lisans bölümünden mezun değiller ise; adaylar tarafından “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından “belgeye dayalı” olarak Tablo-6’da karşılarında belirtilen niteliklere dair (çalışma süresi belgesi, çıraklık, kalfalık, ustalık, usta öğretici belgesi, mesleki yeterlilik belgesi, vb.) gerekli belgenin yüklenmesi işlemlerinin yapılması zorunludur.

e. Ayrıca adaylar tarafından başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilge ve belgelerin girişi “Profil Bilgilerim” bölümünden yapılabilecektir. Adaylar eğer isterlerse;

(1) Yabancı Dil Bilgilerim, KPSS Bilgilerim ve ALES Bilgilerim kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı ” olarak varsa aday tarafından ilgili sınav notları belgesini, [belgeye dayalı sınav bilgisi yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenebilecektir.]

(2) Şehit, Gazi Eş ve Çocuğu olan adayların ise Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan “Şehit Gazi Yakınlık Belgesi”ni, (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge taranmış olarak veya resim olarak),

(3) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak (varsa); adaya ait uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyebileceklerdir.

f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” kısmından “Başvuru Sürecindekiler” kısmı seçilerek aday “Jandarma Genel

Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımları 2018-1″ “Başvuru Yap” butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

g. “Başvuru Yap” butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan “okudum ve onaylıyorum” kutucuğu işaretlenerek “Devam Et” butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir. “okudum ve onaylıyorum” kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

ğ. “Devam Et” butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımları 2018-1″ sınavında tek branş tercihi seçilerek “Başvuruyu Tamamla” butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. Ancak internet üzerinden ön başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez. Ön başvuru yapan adayların başvuru yaptığı branşa ilişkin kontenjanın 10 katına kadar aday sınava çağrılacaktır.

h. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak sınava getirilecektir. Bu belge adaylar seçme sınavlarına geldiklerinde giriş kapısında kontrol edilecektir.

ı. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; “Başvuru Sürecindekiler” kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

i. Başvuru bilgileri (ı) bendinde belirtilen şekilde başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek veya güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır. Başvuru süresi dışında ise sadece adres ve iletişim bilgileri değişikliği

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığına

şahsen veya yazı ile yapılabilecektir.

j. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

k. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri uzman erbaş olarak ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

l. Temin edilecek tüm branşlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylara www.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden “seçme sınavlarına çağrılma” duyurusu yapılacaktır. Adaylar başvuruların bitiminden sonra bu internet adresinden takip edecektir.

7. TÜM BRANŞLAR İÇİN UZMAN ERBAŞ ADAYLARININ SEÇME SINAVLARINA

GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER

a. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken, bir adet yarım kapaklı karton (Plastik dosya getirilmeyecektir) dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

b. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir. Herhangi bir aşamada elenen veya başarılı olan adaylara, getirdikleri belgelerin fotokopileri (Adayın kendisine veya adresine) iade edilmeyecek olup, mevzuata göre gerekli işlem yapılacaktır. Adaylar nüfus cüzdanlarının aslını yanında bulunduracaktır.

(1) Nüfus Cüzdanı: Aslı,

(2) Ön Başvuru Belgesi: İnternetten (www.jandarma.gov.tr) yapılan ön başvuruya ait “Aday Bilgi Formu”nun bilgisayar çıktısı,

(3) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için Tablo-2’de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Aday (1) suret nitelik belgesini kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirecektir).

(4) Denklik Belgesi: Lise öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış denklik belgesinin sureti, ön lisans bölümlerine dair ise istenen bölümlere göre YÖK Başkanlığından alınan onaylanmış denklik belgesinin sureti.

(5) Öğrenim Durum Belgesi (Diploma): Diplomanın (Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık), lise/ ortaöğretim, ön lisans veya lisans) asıl sureti (adayın yanında olacaktır) ve bir adet onaylı fotokopisini veya aslının yetkili makamlarca onaylanmış (Mühürlü, kaşeli, imzalı) fotokopisi, (Kesinlikle E-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)

(6) Askerlik hizmetini bitirenler için Terhis Belgesinin sureti. (Asıl sureti adayın yanında olacaktır. E-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)

(7) Vesikalık (4) adet renkli biometrik fotoğraf. (Fotoğraflar bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve TC Kimlik Numarası yazılı olacaktır.)

(8) (2) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu: (Bu belgenin örneği, www.jandarma.gov.tr internet adresinde bulunmaktadır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır. Formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek kağıtta olacak şekilde çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak ve kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.)

(9) Fiziki Yeterlilik Sınavında (mekik, şınav, uzun atlama ve koşu) ortaya çıkabilecek her türlü sağlık probleminde yaşanabilecek sorunlara dair Tablo-7’deki imzalı muvafakatname belgesi,

(10) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olanlardan

sözleşme başlangıç ve bitiş tarihini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren

onaylı belgenin aslı ve fotokopisi. (Bu belge Personel Temin Sistemine de yüklenecektir.)

(11) Adaylardan askerlik hizmetini yedek subay olarak yapıp terhis olanlar sınava gelirlerken yanlarında askerlik yaptığı kuvvet komutanlığından (Kara Kuvvetleri K.lığı, Deniz Kuvvetleri K.lığı, Hava Kuvvetleri K.lığı, Jandarma Genel K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığı) alacakları “Askeri Öğrencilik kaydının bulunmadığına” dair yazıyı getireceklerdir.

8. LOJİSTİK, BOT SERDÜMENİ VE DALIŞ AMİRİ BRANŞI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ

ADAYLARININ SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER

Tüm branşlar için 7’nci maddede belirtilen belgelere ilave olarak;

a. Lojistik Branşı için; hangi branşa dair tercih yapılmışsa onunla ilgili istenen belgelerin aslı ve ilgili kurum veya noter onaylı fotokopisini getirecektir.

b. Bot Serdümeni Branşı için; En az Gemici Yeterlikli Gemiadamı Belgesi aslı ve ilgili kurum veya noter onaylı fotokopisi. (Bot serdümeni branşına başvuran adaylar getirecektir.)

c. Dalış Amiri Branşı için; En az 3 Yıldız Scuba Dalgıcı Belgesi aslı ve ilgili kurum veya noter onaylı fotokopisi. (Dalış amiri branşı için başvuran adaylar getirecektir.)

9. UYGULANACAK SINAVLAR

a. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, ön başvurusunda belirtilen ikamet adreslerine göre kendisine yakın sınav merkezlerinde;

(1) Yazılı sınav:

(a) Sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak (50) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav notunun en az (25) olması gerekmektedir.

(b) Bot Serdümeni, Dalış Amiri ve Lojistik branşlarına başvuran adaylar uygulamalı meslek bilgisi sınavına da gireceklerdir. Bu adayların yazılı sınav notu; yazılı sınavdan aldıkları not ile uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun aritmetik ortalaması olacaktır. Adayların başarılı olabilmesi için uygulamalı meslek bilgisi sınav tam notunun en az % 50’sini almak koşuluyla iki sınavın aritmetik ortalamasının en az (25) puan olması gerekmektedir.

(2) Ön sağlık muayenesi:

(a) Adayların Tablo-1’de belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(b) Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.

(3) Fiziki Yeterlilik Sınavı (FYS) (spor testi):

(a) Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3′te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

(b) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar yazılı sınav ve mülakata spor kıyafeti ile katılabilecektir.)

(c) Fiziki Yeterlilik Sınavının yapılacağı günde önemli mazereti veya sağlık durumu itibariyle (Devlet hastanelerinden alınan raporla) testlere katılamayacak durumda olan adaylar dilekçe ve raporları ile müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisinde başka bir gün sınava alınabilecektir.

(ç) Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını Tablo-7’de belirtilen imzalanmış olarak getirecekleri muvafakatname ile kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(4) Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı:

Bot Serdümeni, Dalış Amiri ve Lojistik branşlarına başvuran adaylar uygulamalı meslek bilgisi sınavına gireceklerdir. Bu aşamada başarılı olmak için uygulamalı meslek bilgisi sınav tam notunun en az % 50’sini almak koşuluyla yazılı sınav notu ile uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun aritmetik ortalamasının en az (25) puan olması gerekmektedir. Bu iki sınavın aritmetik ortalaması (25) puan ve üzeri olan adaylar başarılı sayılarak mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

(5) Mülakat Sınavı:

(a) Yazılı, Ön Sağlık Muayene, FYS (Spor) ve Uygulamalı Meslek Bilgisi sınavlarında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacaklardır. Mülakat sınavı baraj değerleri Tablo-3’te belirtilmiştir. Her aday için tek bir gün planlanacak olup, adayların hangi tarihte mülakata gireceği diğer sınav aşamalarında adaylara tebliğ edilecektir.

(b) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülakat Komisyonunca değerlendirilecektir. Mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

b. Yazılı sınav, Ön sağlık muayenesi, Fiziki Yeterlilik Sınavı (spor testi), Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve Mülakat Sınavı aşamalarını başarı ile geçen adaylar sınavı kazanmış sayılmazlar. Ayrıca yaptırılacak güvenlik soruşturmalarının olumlu olması ve uygun sağlık raporunu alması ve kontenjana girmesi durumunda atamaları www.jandarma.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

c. Sınava kazanan adaylara, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, www.jandarma.gov.tr internet adresinden yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi ve ön başvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması önem arz etmektedir.

ç. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.

d. Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecek/bulundurmayacaklardır.

10. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER (SADECE ASKERDE OLANLAR İÇİN)

a. Sınava girecek silahaltında bulunan erbaş ve erlere ilişkin olarak, Tablo-2’de örneği bulunan nitelik belgesi doldurulacak, varsa mahkeme evrakları ile birlikte mühürlü zarf içerisine konulmuş bir şekilde adaylara teslim edilecek ve adaylar seçme sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getirecektir. Ayrıca adaylara zarfı açmaması gerektiği ve seçme sınavlarına gelirken bu zarfı getirmesi hususu tebliğ edilecektir.

b. Nitelik belgesi 80 puanın altında olan adaylara nitelik belgesi tebliğ edilerek düzenlenen tebliğ ve nitelik belgesi şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylara ilişkin işlemler yapılmayarak adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Sınavlara sadece nitelik puanı 80’in üzerinde olan adaylar gönderilecektir.

c. Adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (disiplin mahkemesi dahil) işlemi olanlara ait belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır.

ç. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen aday erbaş ve erler için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır.

d. Aday erbaş ve erlerin nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacaktır.

e. Aday erbaş ve erlere seçme sınavları ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilmesi hususunda kolaylık sağlanacaktır.

f. 2803 Sayılı J. Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunun Ek-13’üncü maddesi gereğince “Muvazzaf askerlik yükümlülüğüne başlamadan Jandarma Genel Komutanlığında uzman erbaşlığa kabul edilenler ile beş yıllık sözleşme yapılır ve her türlü askerlik işlemleri ertelenir.” amir hükmü bulunduğundan halen kazanan adaylar için geçici terhis belgesi düzenlenecektir.

11. SAĞLIK RAPORU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Seçme sınavları sonucunda başarılı olan adayların; kendisine verilen sevk belgeleri ile beraber (3) iş günü içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelere “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere başvuracaklardır. Hafta sonu ve resmi tatil günleri (3) günlük süreye dahil değildir.

b. Sevk belgelerinin geçerlilik süresi (3 iş günü) içinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan ve kullanılamaz hale getiren adaylara tekrar yeni sevk belgesi kesinlikle verilmeyecektir.

c. Sağlık kurulu raporu “Olumsuz” olan adayların, sağlık kurulu işlemlerine itiraz etme hakları vardır. İtiraz işlemleri için; adayın “Olumsuz” olarak aldığı sağlık raporu ile (3) gün içinde İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapması gereklidir.

ç. İtiraz sonucu sağlık raporu olumlu olan adaylar 3’üncü bir hakem hastaneye sevkini yaptırmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne başvuracaklardır.

d. Sağlık raporları işlemleri yapılan hastane tarafından heyet sağlık raporlarının (1) nüshası posta yoluyla JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA adresine gönderilecektir. Adaylar tarafından ön sağlık raporları JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA adresine elden getirilmeyecek ve gönderilmeyecektir. Atama işlemleri ön sağlık raporuna göre yapılmayacaktır. Hastane tarafından gönderilen heyet sağlık raporuna göre işlem yapılacaktır.

e. Sınavların tüm aşamalarında başarılı olan adaylar hakkında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturması yaptırılacaktır.

12. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ

a. Sınavlarda başarılı olan Uzman Erbaş adayları www.jandarma.gov.tr internet adresinden eğitime tabi tutulacakları birlik yerleri ile kayıt kabul işlemleri ayrıntılı olarak duyuru yapılacaktır.

b. Başarılı olan adaylara, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, internetten yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi ve ön başvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması önem arz etmektedir.

c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.

ç. Uzman erbaş olarak göreve başlamış olup da daha sonra giriş koşullarında belirtilen şartlara sahip olmadığı anlaşılanlar hakkında fesih işlemi yapılır.

d. Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek TSK, J.Gn.K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığı ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar tekrar uzman erbaş olarak görevlendirilmezler.

e. Sözleşmeli erbaş ve erlerin göreve devam ederken üç yıl süresini doldurmadan başvurmaları durumunda, sonradan tespit edildiklerinde adaylıkları sonlandırılacaktır.

f. Tüm seçme sınav aşamalarından başarılı olup eğitim birliğine ataması yapılan adayların eğitim birliğine katılıp bırakanlar ve ilişiği kesilenler ile eğitim birliğine katılmayıp müteakip dönemlerde tekrar atama isteyen adayların dilekçesi dikkate alınmayacaktır. Adayların tek atama hakkının olduğundan tekrar atamaları yapılmayacaktır.

13. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM VE ULAŞIM

BİLGİLERİ

a. Temin Faaliyetleri için İletişim;

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836

b. Resmi İnternet Adresleri:

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

c. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

ç. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen

adayların güvenlik ve ulaşım sorunları nedeniyle kışlaya girmelerine müsaade edilmeyecektir.

14. HUKUKİ SORUMLULUK

a. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak

üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

b. İlgili yasal mevzuatta ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

TABLO – 1

BOY- KİLO TABLOSU (En az 164 cm. olacak)

Boy (cm)Ağırlık Alt Sınırı (kg)Ağırlık Üst Sınırı (kg)
1645172
1655272
1665272
1675373
1685473
1695474
1705575
1715676
1725677
1735778
1745879
1755880
1765981
1776081
1786082
1796183
1806284
1816285
1826386
1836487
1846488
1856589
1866690
1876691
1886792
1896893
1906994
1917095
1927096
1937197
1947298
1957299
19673100
19774101
19875102
19975103
20076104
20177105
20278106
20378107
20479108
20580109
20681110
20781111
20882112
20983114
21084115

TABLO – 2

UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ (Sadece Silahaltındaki Adaylar İçin)

BİRLİĞİ

ADI SOYADI :

BABA ADI :

TAHSİLİ :

RÜTBESİ :

TERTİBİ :

NORMAL TERHİS TARİHİ :…….. /……… /.

N İ T E L İ K L E RHEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK NOTLARVerilen

Notların

Ortalaması

BaşkanSubay

Üye

Astsb.

Üye

DİSİPLİN VE AHLAKI1. Genel görünüş tavır ve hareketi
2. Kötü alışkanlıklara düşkün bulunmaması
3. Hasis menfaatlere düşkün olmaması
4. Disiplin kurallarına uyarlığı ve itaati
5. Güvenilme ve Sadakati
HİZMET

VERİMİ

6. Zekası ve muhakeme yeteneği
7. Çalışkanlığı ve dayanıklılığı
8. Mesleki bilgisini ve askeri ihtisasını geliştirme
9. Astlarını öğretme ve yetiştirme
10. Sorumluluğu benimseme, üstlük ve liderlik.
NOT TOPLAMI
KANAAT
HEYET

PERSONELİNİN

İMZASI
ADI SOYADI
RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI
GÖREVİ
DÜZENLEME TARİHİ

………………………………………………… ‘nın Uzman

adaylığa kabulü uygundur/uygun değildir.

O N A Y / /20

AÇIKLAMA

1. BU NİTELİK BELGESİ UZMAN ERBAŞ OLMAK ÜZERE MÜRACAAT EDEN PERSONEL İÇİN İKİ NÜSHA OLARAK TANZİM EDİLİR. (BİR ADEDİ ADAYA VERİLİR, BİR ADEDİ BİRLİKTE MUHAFAZA EDİLİR)

2. NİTELİKLERE HEYET PERSONELİNCE AYRI AYRI 10 TAM NOT ÜZERİNDEN NOT VERİLİR. NOTLAR TAM SAYI VEYA % KESİRLİ OLARAK VERİLİR. KANAAT HANESİNE UZMAN ERBAŞ OLMAYA LAYIKTIR/DEĞİLDİR İBARESİ YAZILIR. HEYET PERSONELİNCE, HER NİTELİĞE VERİLEN NOTLARIN ORTALAMASI ALINARAK NİTELİK BELGESİNİN SON SÜTUNUNA YAZILIR. BÖLÜM SONUCU TAM SAYI ÇIKMAZSA İKİ HANE YÜRÜTÜLÜR. VERİLEN NOTLARIN ORTALAMASI SİCİL TAM NOTUNUN % 80 VE DAHA YUKARISI OLANLAR ONAYLANIR. VERİLEN NOTLAR AYNI GÖREV KADRO YERİNE BİRDEN FAZLA İSTEKLİ OLDUĞUNDA SIRALAMAYA TESİR EDER VE SEÇİMDE ETKİLİ OLUR.

3. HEYET BAŞKANI, TEŞKİL EDİLEN HEYETİN EN KIDEMLİ SUBAYIDIR.

4. NİTELİK BELGESİNİ DOLDURMAYA YETKİLİ HEYET PERSONEL UZMAN ERBAŞ YÖNERGESİNİN 2’NCİ BÖLÜM 4/a MADDESİNDE BELİRTİLEN PERSONELDİR.

TABLO-3

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI DEĞERLENDİRME ESASLARI

400 METRE KOŞU

(15 PUAN)

DURARAK UZUN ATLAMA (5 PUAN)MEKİK (2 DK.)

(5 PUAN)

BARFİSKTE KOL ÇEKME

(10 PUAN)

SÜREPUANCMPUANTEKRARPUANTEKRARPUAN
79.SN.ÜZERİELENİR174 VE

DAHA AZ

ELENİR26 VE DAHA AZELENİR2 VE DAHA AZELENİR
78 SN.7175 – 182227 – 30234
77 SN.8183 – 190331 – 34345
76 SN.9191 – 196435 – 39456
75 SN.10197 – +540 – +567
74 – 73 SN.1178
72 – 71 SN.1289
70 – 69 SN.13910
68 SN.14
67 SN.VE AŞAĞISI15

* Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları için tam not (50) puandır. Fiziki Yeterlilik Sınavı (35)

puan, mülakat sınavı (15) puan üzerinden değerlendirilir. Fiziki yeterlilik ve mülakat sınav

puanları toplamı (29) ve daha düşük olan adaylar ile mülakat sınavından (10) puanın altında alan adaylar elenir.

TABLO-4

MEBS BRANŞLI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ VE LİSE ALANLARI

İLE ÇAĞRILMA ÖNCELİKLERİ

S.Nu.Bölüm AdıÖğrenim

Durumu

Öncelik

Sırası

Kontenjan
1Elektrik-ElektronikÖN LİSANS1
2ElektronikÖN LİSANS2
3Elektrik-Elektronik TeknikerliğiÖN LİSANS3
4Elektronik HaberleşmeÖN LİSANS4
5Elektronik Haberleşme TeknolojisiÖN LİSANS5
6Elektronik TeknolojisiÖN LİSANS6
7ElektrikÖN LİSANS7
8Elektrik TeknolojisiÖN LİSANS8
9Bilgisayar Operatörlüğü ve TeknikerliğiÖN LİSANS9
10Bilgisayar OperatörlüğüÖN LİSANS10
11Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim sistemleriÖN LİSANS11
12Bilgisayar TeknolojileriÖN LİSANS12
13Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriÖN LİSANS131.997
14HaberleşmeÖN LİSANS14
15Haberleşme TeknolojisiÖN LİSANS15
16Elektrikli Cihaz TeknolojisiÖN LİSANS16
17Bilgisayar DonanımıÖN LİSANS17
18BilgisayarÖN LİSANS18
19İnternet ve Ağ TeknolojileriÖN LİSANS19
20Bilgisayar Teknolojisi ve ProgramlamaÖN LİSANS20
21Bilgi Güvenliği TeknolojisiÖN LİSANS21
22Bilgisayar ProgramcılığıÖN LİSANS22
23Bilişim Teknolojileri AlanıLİSE23
24Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıLİSE24
25Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AlanıLİSE25

Seçme Sınavlarına Çağrılma Öncelikleri;

* 1’inci öncelik okul bölüm/alan öncelik sırasıdır. Eğer aynı bölümden/alandan mezun iseler;

* 2’nci öncelik yaşı daha büyük olandır yani doğum tarihi küçük olan önceliklidir. Eğer aynı gün doğmuşlarsa;

* 3’üncü öncelik mezuniyet tarihidir. Daha eski olan önceliklidir.

TABLO-5

BOT SERDÜMENİ VE DALIŞ AMİRİ BRANŞLI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ NİTELİKLERİ VE

ÇAĞRILMA ÖNCELİKLERİ

S.

Nu.

BranşıKontenjanNitelikleri
BelgelerÖğrenim

Durumu

1Bot Serdümeni15En az Gemici Yeterlikli Gemiadamı BelgesiEn az lise mezunu olmak.
2Dalış Amiri30En az 3 Yıldız Scuba Dalgıcı Belgesi

Yukarıdaki branşların karşısında belirtilen nitelikleri sağlayan adayların Seçme Sınavlarına Çağrılma Öncelikleri;

* 1’inci öncelik Eğitim-Öğretim Durumudur. Öncelik Lisans, sonra ön lisans, daha sonra lisedir. Eğer aynı mezuniyete sahip iseler;

* 2’nci öncelik yaştır. Yaşı daha küçük olan yani doğum tarihi büyük olan önceliklidir. Eğer doğum tarihi aynı gün ise;

* 3’üncü öncelik mezuniyet tarihidir. Daha eski olan önceliklidir.

TABLO-6

LOJİSTİK BRANŞI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ NİTELİKLERİ VE ÇAĞRILMA ÖNCELİKLERİ

BranşKontenjanAranacak Nitelikler
Duvarcı50Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları

gerekmektedir.

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak,

2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen İnşaat Teknolojisi Alanı/Yapı Duvarcılığı Bölümüne İlişkin Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine

Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yetkilendirilmiş ve Kabul Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Verilen “Duvarcı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

Sıvacı43Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları

gerekmektedir.

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat

Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak,

2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen İnşaat Teknolojisi Alanı / Sıvacılık Bölümüne İlişkin Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yetkilendirilmiş ve Kabul Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Verilen “Sıvacı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

Boya ve

Alçı Sıvacı

42Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları

gerekmektedir.

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat

Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak,

2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen İnşaat Teknolojisi Alanı / Boyacılık ve Yüzey Hazırlama veya Boya, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama ya da Yapı Dekorasyonculuğu Bölümlerine İlişkin Ustalık veya Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık)

Mezunu Olmak,

3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yetkilendirilmiş ve Kabul Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Verilen “Alçı Sıva Uygulayıcısı” (Seviye 3) veya ” İnşaat Boyacısı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

BranşKontenjanAranacak Nitelikler
Betonarme

Demircisi

20Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları

gerekmektedir.

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat

Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak,

2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen İnşaat Teknolojisi Alanı / Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık / Betonarme Demirciliği Bölümüne İlişkin Ustalık Ya Da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yetkilendirilmiş ve Kabul Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Verilen “Betonarme Demircisi” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

İnşaat

Kalıpçısı

38Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları

gerekmektedir.

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat

Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak,

2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen İnşaat Teknolojisi Alanı / Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık veya Betonarme Kalıpçılığı Ve Çatıcılık Bölümlerine İlişkin Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yetkilendirilmiş ve Kabul Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Verilen “Ahşap Kalıpçı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

Fayansçı40Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları

gerekmektedir.

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat

Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak,

2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen İnşaat Teknolojisi Alanı / Yapı Yüzey Kaplamacılığı Bölümüne İlişkin Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yetkilendirilmiş ve Kabul Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Verilen “Seramik Karo Kaplamacısı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak ,

4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

BranşKontenjanAranacak Nitelikler
Mermerci7Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları

gerekmektedir.

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat Teknolojisi Alanı Veya Makine Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak,

2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen İnşaat Veya Makine Teknolojisi Alanı Seramik, Karo Kaplama veya Yapı Yüzey Kaplama ya da Mermer İşleme Bölümüne İlişkin Çıraklık, Kalfalık veya Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık)

Mezunu Olmak,

3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yetkilendirilmiş ve Kabul Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Verilen “Seramik Karo Kaplamacısı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

Çatı Ustası7Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları

gerekmektedir.

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat

Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak,

2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen İnşaat Teknolojisi Alanına İlişkin Çıraklık, Kalfalık veya Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yetkilendirilmiş ve Kabul Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Verilen “Ahşap Kalıpçı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

Metal

Doğramacı

11Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları

gerekmektedir.

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “Metal

Teknolojisi Alanı” Mezun Olmak,

2. Makine Bölümü veya Metalurji Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak,

3. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen Metal Doğrama Bölümüne İlişkin Çıraklık, Kalfalık veya Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

4. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yetkilendirilmiş ve Kabul Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Verilen “Metal Kesimci” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

5. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

BranşKontenjanAranacak Nitelikler
Marangoz7Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları

gerekmektedir.

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “Ahşap

Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak,

2. Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak,

3. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen Ahşap Teknolojisi Alanına İlişkin Çıraklık, Kalfalık veya Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

Ahşap Doğrama ve Kaplamacı8Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları gerekmektedir.

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “Ahşap Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak,

2. Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak,

3. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen Ahşap Teknolojisi Alanına İlişkin Çıraklık, Kalfalık veya Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

Isıtma ve

Tesisat

Elemanı

4Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları gerekmektedir.

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı” Mezunu Olmak,

2. Yapı Tesisat Teknolojisi Veya Gaz ve Tesisatı Teknolojisi ya da Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Bölümleri Ön Lisans Mezunu Olmak,

3. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanına İlişkin Çıraklık, Kalfalık veya Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

4. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yetkilendirilmiş ve Kabul Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Verilen “Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

5. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

BranşKontenjanAranacak Nitelikler
Isı Yalıtımcı24Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları

gerekmektedir.

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat

Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak,

2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen Yapı Yalıtımcılığı Dalına İlişkin Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yetkilendirilmiş ve Kabul Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Verilen “Isı Yalıtımcısı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

Su Yalıtımcı8Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları

gerekmektedir.

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat

Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak,

2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen Yapı Yalıtımcılığı Dalına İlişkin Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yetkilendirilmiş ve Kabul Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Verilen “Su Yalıtımcısı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

Elektrikçi10Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları

gerekmektedir.

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak,

2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen Elektrik Dalına İlişkin Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

3. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

BranşKontenjanAranacak Nitelikler
Sıhhi

Tesisatçı

14Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları gerekmektedir.

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı” Mezunu Olmak,

2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanına İlişkin Çıraklık, Kalfalık veya Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık)

Mezunu Olmak,

3. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/İlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak,

Seçme Sınavlarına Çağrılma Öncelikleri;

* 1’inci öncelik yaştır. Yaşı daha büyük olan yani doğum tarihi küçük olan önceliklidir. Eğer doğum tarihi aynı gün ise;

* 2’nci öncelik Eğitim-Öğretim Durumudur. Öncelik sırası ortaokul/ilköğretim, lise/ortaöğretim, ön lisans, lisanstır. Eğer aynı mezuniyete sahip iseler;

* 3’üncü öncelik mezuniyet tarihidir. Daha eski olan önceliklidir.

TABLO-7

ADAY MUVAFAKAT YAZISI ÖRNEĞİ

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ANKARA

1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzunda fiziki yeterlilik sınavında belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri (mekik, şınav, uzun atlama ve koşu) yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve kurul üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır.

2. Bu fiziki yeterlilik sınavı sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık probleminde sorumluluk tarafıma aittir.

Adayın

İmzası :

Adı-Soyadı : TC Numarası : Tarih :

Bir önceki yazımız olan Uzman Erbaş Alımı ve Başvuruları 2018 başlıklı makalemizde 2018 askeriye personel alımı başvuruları, ve hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

18 − eighteen =