İş ilanları, İş Başvuruları, Personel Alımları – İsimOlsa.Com
Jandarma 3400 Astsubay Alımı ve Başvuruları 2018
Yazar: - 02 Nisan 2018
502
0

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf-Sözleşmeli 3.400(üç bin dört yüz) Astsubay alımı gerçekleştirecektir.Başvurular 2-23 Nisan 2018 tarihleri arasında  www.jandarma.gov.tr adresinden online olarak yapılacaktır.Sınav iki aşamalı olacaktır. Başvurularla alakalı detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.Yazımızı okuduktan sonra başvuru klavuzuna online olarak ulaşmak için tıklayınız.

1. GENEL BİLGİLER:

a. Jandarma Genel Komutanlığının astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla, (3.360)’ı sözleşmeli (40)’ı muvazzaf astsubay olmak üzere toplam (3.400) astsubay temini yapılacaktır. Temine ilişkin branşlar ve cinsiyet durumuna göre kontenjanlar aşağıdaki gididir.

BranşlarAlt BranşlarCinsiyetToplam

Kontenjan

ErkekKadın
Jandarma2.3463702.716
Personel9921120
İkmal89493
Maliye18523
Uçak/Helikopter

Teknisyeni

4040
Bando718
Sağlık4040
İstihkamİnşaat3535
İnşaat Teknikeri66
Kadastro Teknikeri66
Temel İstihkam4848
BakımOptik Teknisyeni77
MEBS Ağ Sistemleri Teknisyeni3636
Mühimmat66
Oto Teknisyeni88
Silah Teknisyeni77
Telsiz Teknisyeni3636
MuhabereBilgi Sis. Operatörü5252
Muhabere Merkez4747
Telli Sistem Operatörü2828
Telsiz Sistem Operatörü3838

b. Ön başvurular 02 – 23 Nisan 2018 tarihleri arasında internet üzerinden www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinden e-devlet üzerinden giriş

yapıldıktan sonra yapılabilecektir.

c. Ön başvuru yapan adayların KPSS notuna göre en yüksekten düşüğe doğru sıralanacak on katı kadar adaya 03 Mayıs 2018 tarihine kadar www.jandarma.gov.tr ve

www.jsga.edu.tr internet adresleri üzerinden “seçme sınavlarına çağrılma ve sınav ücretini yatırma” duyurusu yapılacaktır.

ç. Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylardan 50 TL. “sınav ücreti”

alınacaktır. İnternet adresi üzerinden “Sınav ücreti” yatırma çağrısı almadan adaylar kesinlikle sınav ücreti yatırmayacaktır. Sınav ücretleri “sınav ücreti yatırma ve sınava çağrılma duyuruları” başlığı altında açıklandığı şekilde yapılacaktır. Sınav ücretini yatırmayan adaylar seçme sınavlarına çağrılmayacaktır. Şehit veya malul eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmayacaktır.

d. Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar; belge inceleme, fiziki kontrol (ön sağlık muayene), fiziki yeterlilik, mülakat sınav aşamalarına tabi tutulacaktır. Yapılan seçme sınavlarında başarılı olan adayların uygun sağlık kurulu raporu almaları, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu olması zorunludur.

e. Seçme sınavlarından başarılı olan ve astsubay öğrencisi olmaya hak kazanan adaylarla ön sözleşme yapılacaktır.

f. Temel askerlik ile astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarı ile bitirenlerle ilk sözleşme yapılacaktır.

g. Muvazzaf astsubay öğrenci adaylarında (sağlık branşı) sözleşme şartı bulunmamaktadır. Muvazzaf astsubaylar için zorunlu hizmet süresi 15 yıldır.

ğ. Her türlü duyuru ve bilgilendirme www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinden yapılacaktır. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle, seçme sınavlarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

h. Tüm branşlara ait başvuru şartları 2’nci maddede belirtilmiştir.

ı. Faaliyet takvimi aşağıdaki gibi olup, başarı sıralamasının duyurulması, sağlık kurulu raporu ve kayıt kabul işlemleri onaya müteakip yapılacaktır.

SIRA

NU.

YAPILACAK FAALİYETTARİH
1.Ön başvuru işlemlerinin internet ortamında yapılması02 – 23 Nisan 2018
2.Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin duyurulması03 Mayıs 2018’e kadar
3.Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların “sınav ücretlerini” yatırması03 – 10 Mayıs 2018
4.Seçme sınavlarına ilişkin uygulama esasları, sınav tarihi ve yerinin duyurulması15 Mayıs 2018’e kadar
5.Belge İnceleme, Fiziki Kontrol, Fiziki Yeterlilik (spor) ve Mülakat Seçme Sınavlarının İcra Edilmesi21 Mayıs – 13 Haziran 2018
6.Başarı sırasının onayı ve duyurulması (Asıl / Yedek)Onaya müteakip
7.Sağlık raporlarının alınması17 Eylül 2018’e kadar
8.Kesin kayıtların yapılmaya başlanması (Kayıt-kabul)17 Eylül 2018

2. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Sözleşmeli ve muvazzaf astsubay branşları için Tablo-2’de belirlenen lisans veya Tablo-3’de belirlenen ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine (17 Eylül 2018) kadar mezun olabilecek durumda olmak, (yüksek lisans mezunları için mezun oldukları lisans bölümü geçerlidir)

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için Tablo-2’de belirtilen lisans veya Tablo-3’de belirtilen ön lisans bölümlerine denk programlardan mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,

d. 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 17 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için yirmi yedi yaşını (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve 17 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlayacak olanlar için otuz iki yaşını (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlular) bitirmemiş olmak,

e. 2016 veya 2017 yıllarında lisans için KPSS P3, ön lisans için KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almak,

f. Şehit ve malul eş ve çocukları için KPSS taban puanının en az % 80’inini almış olmak (2016 veya 2017 yıllarında lisans için KPSS P3, ön lisans için KPSS P93 puan türünden en az 48 almak),

g. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ğ. TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen

şartları taşımak,

h. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

ı. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

i. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

k. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

l. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

m. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

n. Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel K.lığı, ve Sahil Güvenlik K.lığından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

ö. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

p. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan

sunmak,

r. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

s. Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamış olsalar bile öğrencilikleri sona erdirilir.

3. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet

adresinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

c. Ön başvurular; 02 Nisan 2018 günü başlayıp, 23 Nisan 2018 günü saat 23.59’da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e- Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. E-devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e- imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için Profil Bilgileri” bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS‘ten güncelleme yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi,

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS‘ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur),

(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri “MEB’ten Al”, “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. Son sınıf öğrencileri eğitim bilgilerini “Belgeye

Dayalı” olarak yükleyecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını, son sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YOK onaylı denklik belgesi

olan adayların ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; temin edilecek branşa ilişkin olarak Tablo-2’de veya Tablo-3’de belirtilen hangi bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır]

(5) KPSS sınav bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi,

(6) ALES sınav bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi,

(7) Askerlik durumunun beyan edilmesi,

(8) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

(9) Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan Yaş Düzeltme Belgesi”nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,

(10) Şehit, Gazi Eş ve Çocuğu olan adayların ise Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan “Şehit Gazi Yakınlık Belgesi”nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge),

İşlemlerinin yapılması zorunludur.

e. Ayrıca adaylar tarafından başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilge ve belgelerin girişi “Profil Bilgilerim” bölümünden yapılabilecektir.

(1) Yabancı Dil Bilgilerim kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı ” olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir. [belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi zorunludur]

(2) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak(varsa);

(a)

Ustalık/kalfalık/çıraklık belgesi,

(b)

Sürücü belgesi,

(c)

Çalışma süresi belgesi,

(ç)

Sertifika belgesi,

(d)

Hizmet belgesi,

(e)

Gemiadamı belgesi,

(f)

Sporcu lisans belgesi,

(g)

Mesleki yeterlilik belgesi,

(ğ)

Mahalli lisan belgesi,

(h)

Yaş düzeltme belgesi,

(ı)

Şehit gazi yakınlık belgesi,

(i)

Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL veya CPL sertifikası,

(j)

Diğer Belgeler,

seçeneklerinden uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyebileceklerdir.

f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” kısmından “Başvuru Sürecindekiler” kısmı seçilerek “Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alımı 2018” “Başvuru Yap”

butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

g. “Başvuru Yap” butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan “okudum ve onaylıyorum” kutucuğu işaretlenerek “Devam Et” butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir. “okudum ve onaylıyorum” kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

ğ. “Devam Et” butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alımı 2018″ sınavında iki branş tercihi seçilerek “Başvuruyu Tamamla” butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. İnternet üzerinden ön başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.

h. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak sınava getirilecektir.

ı. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; “Başvuru Sürecindekiler” kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir.

Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

i. Başvuru bilgileri (ı) bendinde belirtilen şekilde başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek veya güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır. Başvuru süresi dışında ise sadece adres ve iletişim bilgileri değişikliği Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığına şahsen veya yazı ile yapılabilecektir.

j. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

k. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (astsubay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

l. Temin edilecek tüm branşlar için kontenjan miktarına göre (erkek ve kadın ayrı ayrı) KPSS notuna göre en yüksekten düşüğe doğru sıralanacak ve on katı kadar adaya 27 Nisan 2018 tarihine kadar www.jandarma.gov.trve www.jsag.edu.tr internet adresleri üzerinden “seçme sınavlarına çağrılma” ve “sınav ücretini yatırma” duyurusu yapılacaktır.

m. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar 03 – 10 Mayıs 2018 tarihleri arasında sınav ücretini “sınav ücretinin yatırılması” bölümünde açıklandığı şekilde yatırmalı, dekontlarını almalı ve seçme sınavlarına gelirken yanında getirmelidir.

4. SINAVLARA ÇAĞRILAN ADAYLARIN GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER:

a. T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

b. Sınav başvuru dilekçesi. (Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanarak para yatırma duyurusu yapılan adaylar, “Aday Bilgi Formu’nun pdf olarak” çıktısını alıp imzalayarak seçme sınavlarına gelirken yanında getirecektir. Bu belge sınav başvuru dilekçesi yerine geçecektir.)

c. Ön lisans veya lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, lisansüstü eğitim görmüş olanlar için lisansüstü eğitim diplomasının aslı ve fotokopisi, 17 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adayların öğrenci belgesinin aslı ve/veya fotokopisi. (Yabancı ülkelerden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan “denklik belgesi” ile birlikte kabul edilecektir. Formasyon belgeleri yüksek lisans diploması olarak kabul edilmez.)

ç. Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf.

d. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi.

e. KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

f. Kendisi ve evli ise eşinin, sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıklarından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış “Adli Sicil Belgesi”.

g. Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar için verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği. (Ancak

bu belgenin verilememesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan şehit veya vazife malulü olarak maaş aldığına dair belge ile kendisine verilen kimlik kartının aslı ve fotokopisi.)

ğ. Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı.

h. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. (Şehit veya gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.)

ı. Başvuru ile ilgili istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit

edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

5. SINAV ÜCRETİ YATIRMA VE SINAVA ÇAĞRILMA DUYURULARI

a. Adaylara posta yoluyla bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların tüm duyuruları www.jandarma.gov.tr internet adresinden takip etmeleri önemlidir. Duyuruları takip etmemekten doğan sorumluluk adaylara aittir.

b. 03 – 10 Mayıs 2018 tarihleri arasında seçme sınavına katılmaya hak kazanan adaylar için sınav ücretini yatırmaları planlanmıştır. Bu konuda ayrıca duyuru yapılacaktır. Yapılacak duyuruda hangi adayların sınav ücreti yatıracağı belli olacaktır. Belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmayan aday, sınavlara katılma hakkını kaybedecektir.

ç. Kendisine seçme sınavlarına katılmaya hak ve tarih verilen adaylar, bu duyurunun yazılı olduğu Aday Bilgi Formunun yazıcı çıktısını ve banka dekontu veya ATM bilgi fişini sınav için geldiklerinde yanlarında bulunduracaktır. Aday Bilgi Formu ve sınav ücretini yatırdığına dair dekontu yanında olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

Dekont ve ATM bilgi fişlerinde hangi sınava ait ücret yatırıldığı ve adayın TC Kimlik Numarası ve adı soyadı bilgilerinin bulunması zorunludur.

d. Şehit veya gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır. Şehit veya gazi eş ve çocukları için “sınav ücreti yatırma duyurusu” yapılmayacak, sadece katılmaya hak kazanıp kazanmadığı duyurulacaktır.

e. 2018 yılı JSGA Bşk.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan sınav ücretini yatırma çağrısı alan adaylar kendisine belirtilen süre içerisinde sınav ücretini aşağıda açıklandığı şekilde yatıracaktır.

f. Halkbank şubelerine (sınav adını söyleyerek), Halkbank ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla (ödemeler ekranından sınav adı seçilerek) başvuru ücreti olarak 50 TL yatırılacaktır.

g. Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecektir.

ğ. (1) Sınav ücreti yatırdığı halde başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı anlaşılan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(2) Belge inceleme ve ön sağlık kontrolünde, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve mülakat sınavlarında başarısız olan,

(3) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının

herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

(4) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri iade

edilmeyecektir.

6. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ OLACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecektir.

b. Halen TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erler gerekli şartları taşısalar bile müracaat etmeyecektir. Bunun sonradan anlaşılması durumunda ise işlemleri derhal sonlandırılacaktır.

7. SEÇME SINAVLARI VE BAŞARI SIRALAMASININ YAPILMASI

a. Adaylar kendilerinden istenen tüm belgeleri yarım kapak karton dosya içerisine takılmış olarak getirerek kayıt ve belge inceleme komisyonuna vereceklerdir. İstenen belgeleri tam olarak getirenler bir sonraki aşma olan fiziki kontrol komisyonuna geçecektir.

b. Fiziki kontrol aşamasında Tablo-1’de örneği bulunan “Vücut Kitle İndeksi (VKİ)” esaslarına göre her adaya not verilir. Erkek adaylarda 1,67, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olanlar ile Vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümü sonucu 17’den az, 27,49’dan fazla olanlar elenir. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür. (VKİ)

Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ formülü, vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde edilen bir değerdir.) Ayrıca tüm branşlar için yapılacak kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak) asgari standartlarını sağlayan ve “Astsubay Öğrenci Adayı Olur.” kararı verilenler fiziki yeterlilik sınav aşamasına geçecektir.

c. Adayın fiziki yeterliliği değerlendirilmek üzere örneği Tablo-4’te bulunan parkurda fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulur. Başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak zorunludur.

ç. Adaylar; psikolojik yeterlilik, sorulacak sorulara ilişkin konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, ifade etme yeteneği, özgüveni ve beden dilini kullanma becerisinin tespitine yönelik mülakat sınavına tabi tutulur. Mülakat sınavından başarılı olunabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gereklidir.

d. Başarı sıralaması puanı, KPSS puanının % 30’u, fiziki yeterlilik sınavı puanının % 20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %40’ının toplamından oluşur. Adaylar bu sıralamaya göre asıl ve yedek sırası ile branşı belirlenir.

e. Her iki tercihinden de asil veya yedek listeye giren adaylar, kesin kayıt tarihinde tercih ettikleri branşlardan yalnızca bir branşa kayıt yaptırabilecek, diğer tercihinden vazgeçmiş sayılacaktır. Diğer tercihi yerine başka aday çağrılacağından, yapılan bu kayıt her ne sebeple olursa olsun değiştirilmeyecektir.

f. Branş bazında eksik kalan kontenjanlar (başarılı yedek adaylar çağrılmasına rağmen), yalnızca Jandarma branşı kontenjanlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kontenjan oranında başarılı kadın aday bulunmadığı takdirde başarılı erkek adaylar temin edilebilecektir.

g. Asıl ve yedek listeye giren adaylar bulundukları illerin İl Jandarma Komutanlıkları tarafından sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek “Astsubay Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alacaktır. Uygun raporu alan adaylar geçici kayıt yaptırmak üzere müracaat edecektir. Yedek adaylar internet adreslerinden çağrı duyurusu yapılmadan gelmeyecektir.

ğ. Adaylar yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyeceklerdir.

10. SONUÇLARIN ADAYLARA DUYURULMASI

a. Başarı sıralaması onayı müteakip adaylara www.jandarma.gov.tr internet üzerinden duyurulacaktır.

b. Adaylara posta yoluyla duyuru veya sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

11. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ

a. Temin Faaliyetleri için İletişim;

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836

b. Eğitim Faaliyetleri İçin İletişim;

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yerleşkesi JSGA Başkanlığı Eğt.Mrk.K.lığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4403 – (0312) 464 4404

Resmi İnternet Adresleri:

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

ç. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

d. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adayların güvenlik ve ulaşım sorunları nedeniyle kışlaya girmelerine müsaade edilmeyecektir.

12. HUKUKİ SORUMLULUK

a. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

b. İlgili yasal mevzuatta ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

Tablo-1

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (VKİ) PUANLAMA TABLOSU
PUANVKI
9017,00
9117,20
9217,40
9317,60
9417,80
9518,00
9618,10
9718,20
9818,30
9918,40
10018,50-24,90
9925,10
9825,20
9725,30
9625,40
9525,50
9425,60
9325,70
9225,80
9125,90
9026,00
8926,10
8726,20
8526,30
8326,40
8126,50
7926,60
7726,70
7526,80
7326,90
7127,00
6927,10
6627,20
6327,30
6027,49

VÜCUT KÜTLE İNDEKSİ (VKİ) ÖLÇÜM VE NOTLANDIRMA ESASLARI

1. VKİ ÖLÇÜM ESASLARI:

a. Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ formülü, vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde edilen bir değerdir.

KİLO (kg)

VKİ =

BOYUN KARESİ (m2)

b. Formülden elde edilecek sonuç neticesinde, vücut kütle indeksine karşılık

gelen kategori bulunur:

17 < VKİ < 18,5 Hafif Zayıf 18,5 < VKİ < 25 Normal

25 < VKİ < 27,5 Hafif Kilolu

c. VKİ ölçümlerinde çıkan sonuç virgülden sonra bir basamak olacak şekilde en yakın değere yuvarlanır.

2. VKİ NOTLANDIRMA ESASLARI:

Ölçüm sonucunda;

a. Aşağıda verilen VKİ Puanlama Tablosu esaslarına göre her bir adaya 100 tam not üzerinden not verilir.

b. (1) VKİ < 17,

(2) VKİ > 27,5 değerlerine sahip adaylar değerlendirmeye alınmaz ve

haklarında “Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilir.

c. Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olanlar hakkında “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz”. kararı verilir.

Bir önceki yazımız olan İnfaz Koruma Memuru Alımı ve Başvuruları 2018 başlıklı makalemizde 2018 gardiyan alımı, ve hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

16 − 12 =