Halkbank Personel Alımı


Halkbank Genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Halkbank bünyesine tam 1295 personel alımı yapacak. Halkbank tarafından yapılan açıklama;

Bankamızda istihdam edilmek üzere; aşağıda belirtilen unvanlarda personel alımı yapılacaktır.

1.Grup : Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı

2.Grup : Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı

3.Grup : Servis Görevlisi

Yukarıda belirtilen her bir grup için ayrı ayrı olmak üzere 10 Aralık 2017 tarihinde sınav düzenlenecektir.

Adaylar bu gruplar içerisinden yalnızca birini tercih ederek sınava başvurabileceklerdir.

Sınava ilişkin diğer şartlar ilanımızda bulunmaktadır.

2017 Müfettiş Yardımcısı İç Kontrolör Yardımcısı Uzman Yardımcısı ilanı

2017 BT Müfettiş Yardımcısı BT içkontrolör Yardımcısı BT Uzman Yardımcısı ilanı

2017 Servis Görevlisi ilanı

HALKBANK

şeklinde yapılmıştır.Alımlar ile ilgili şartlar en ayrıntılı hali ile aşağıda yer almaktadır.

INAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) Yaş kriterine ilişkin olarak;

Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları için 01.01.1989 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları için 01.01.1987 ve sonrası,

İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1990 ve sonrası,

Uzman Yardımcılığı için, ise 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,

e) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

Müfettiş Yardımcılığı için, EK.1.A Tablo’da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümleri arasından mezun olmak veya EK.1.A Tablo’da belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup yine bu tabloda belirtilen programlarda yüksek lisans derecesi almış olmak,

İç Kontrolör Yardımcılığı için, EK.2.A Tablo’da belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak veya EK.2.A Tablo’da belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup yine bu tabloda belirtilen programlarda yüksek lisans derecesi almış olmak,

Uzman Yardımcılığı için, üniversitelerin (bölüm kısıtlaması olmaksızın) öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,

veyahut bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.

(Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları

kabul edilecektir.)

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 01.06.2018 tarihine kadar tecilli olmak,

ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

h) Müfettiş Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı ve BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,

İç Kontrolör Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

SINAVA BAŞVURU

Adaylardan, başvuru bedeli olarak 75-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, İstanbul Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdindeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.

Sınav ücreti 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 09.00’dan, 9 Kasım 2017 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar, yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir

Sınav başvuruları, 18 Ekim 2017 – 9 Kasım 2017 tarihleri arasında, Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, https://halkbank.istanbul.edu.tr adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı için başvuru esnasında tercih

sıralaması yapacaklardır. Ancak her unvan için gerekli şartlar farklılık arz edebileceğinden, ilgili unvanın

kriterlerini taşımayan adaylar tercih yapamayacaklardır.

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 1 Aralık 2017 – 10 Aralık 2017 tarihleri arasında https://halkbank.istanbul.edu.tr adresinden “T.C. Kimlik Numarası” ve “Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.

Giriş sınavı yazılı aşaması; 10 Aralık 2017 tarihinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere 14 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler
Sınav Tarihi – Saati 10 Aralık 2017 – 14.00
Sınavın Yapılacağı Yer Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon
Oturum Sayısı 1 (Bir)
Süre 180 dk
Soru Sayısı Genel Yetenek-Genel Kültür (40 Soru)

Yabancı Dil (40 Soru)

Alan Bilgisi (70 Soru)

Sınav Yöntemi Her bir soru 5 (beş) şıktan oluşacak şekilde test usulü

Yazılı sınav “Genel Yetenek-Genel Kültür” ,“Yabancı Dil” ve “Alan Bilgisi” bölümlerinden oluşacak ve toplamda (150) test sorusu yer alacaktır.

Genel Yetenek-Genel Kültür Testi :

Genel Yetenek; Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları Ölçme Becerisi ile Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme,

Genel Kültür; Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

Yabancı Dil Testi:

İngilizce, Almanca veya Fransızca (Adaylar, sınava girecekleri yabancı dil tercihlerini başvuru esnasında yapacaklardır.)

Alan Bilgisi Testi :

Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İş Hukuku

Ekonomi; Mikro İktisat, Matematiksel İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi,

Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,

Muhasebe ve İşletme; Genel (Finansal) Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, İhtisas Muhasebesi, İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi

Bankacılık ve Finans; Banka Muhasebesi, Para-Para Politikası-Merkez Bankacılığı, Finansal Sistem- Uluslararası Finansal Sistemler, Ticari Aritmetik, İstatistik

MÜFETTİŞ YARDIMCISI-İÇ KONTROLÖR YARDIMCISI-UZMAN YARDIMCISI
SINAV KONULARI Ağırlık Puanı (Yüzde) Soru Sayısı
Genel Yetenek-Genel Kültür 25% 40
Genel Yetenek 55% 22
Genel Kültür 45% 18
Yabancı Dil 25% 40
Alan Bilgisi 50% 70
Hukuk 28,58% 20
Ekonomi 24,29% 17
Maliye 7,14% 5
Muhasebe ve İşletme 27,14% 19
Bankacılık ve Finans 12,85% 9
TOPLAM % 100 150

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Genel Yetenek- Genel Kültür, Alan Bilgisi ve Yabancı Dil bölümlerinin her birinden bölüm bazında sorulacak soruların en az yarısını

doğru olarak cevaplandıran;

Müfettiş Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (105) aday,

İç Kontrolör Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (75) aday,

Uzman Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (510) aday,

Mülakata girmeye hak kazanacaktır.

Banka sınav şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 13 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

BİLGİ EDİNME

Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Web Sitesi www.halkbank.com.tr
E-posta Adresi kariyer@halkbank.com.tr
Telefon 0216 503 5171

0216 503 5172

0216 503 5173

0216 503 5176

Adres Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK: 34746, Ataşehir/İSTANBUL
İstanbul Üniversitesi
Web Sitesi https://halkbank.istanbul.edu.tr
E-posta Adresi halkbanksinavi@istanbul.edu.tr
Sınav Başvuru Adresi https://halkbank.istanbul.edu.tr
Telefon 0212 440 0000 /11852

0212 440 0000 /10783

Adres Bozdoğan Kemeri Caddesi, No:1, Vezneciler, Fatih/İSTANBUL

EK.1.A TABLO (MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ)

Aktüerya Muhasebe Bilgi Sistemleri
Aktüerya Bilimleri Muhasebe ve Denetim
Aktüerya ve Risk Yönetimi Muhasebe ve Finans Yönetimi
Avrupa Birliği İlişkileri Muhasebe ve Finansal Yönetim
Bankacılık Pazarlama
Bankacılık ve Finans Pazarlama / Satış Yönetimi
Bankacılık ve Finansman Risk Yönetimi
Bankacılık ve Sigortacılık Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Sermaye Piyasası
Ekonometri Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
Ekonomi Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Ekonomi ve Finans Siyasal Bilimler
Endüstri Mühendisliği Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Finans Matematiği Sosyal ve Siyasal Bilimler
Finans Mühendisliği Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Finans ve Bankacılık Uluslararası Finans
Hukuk Uluslararası Finans ve Bankacılık
İktisat Uluslararası Girişimcilik
İstatistik Uluslararası İlişkiler
İşletme Uluslararası İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi Uluslararası İşletme Yönetimi
İşletme Enformatiği Uluslararası İşletmecilik
İşletme Mühendisliği Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
İşletme Yönetimi Uluslararası Ticaret
İşletme-Ekonomi Uluslararası Ticaret ve Finansman
Kamu Yönetimi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Maliye Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Muhasebe

EK.2.A TABLO (İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ)

Aktüerya Muhasebe
Aktüerya Bilimleri Muhasebe Bilgi Sistemleri
Aktüerya ve Risk Yönetimi Muhasebe ve Denetim
Avrupa Birliği İlişkileri Muhasebe ve Finans Yönetimi
Bankacılık Muhasebe ve Finansal Yönetim
Bankacılık ve Finans Pazarlama
Bankacılık ve Finansman Pazarlama / Satış Yönetimi
Bankacılık ve Sigortacılık Risk Yönetimi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
Ekonometri Sermaye Piyasası
Ekonomi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
Ekonomi ve Finans Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Endüstri Mühendisliği Siyasal Bilimler
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Finans Matematiği Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Finans Mühendisliği Sosyal ve Siyasal Bilimler
Finans ve Bankacılık Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Hukuk Uluslararası Finans
İktisat Uluslararası Finans ve Bankacılık
İstatistik Uluslararası Girişimcilik
İşletme Uluslararası İlişkiler
İşletme Bilgi Yönetimi Uluslararası İşletme
İşletme Enformatiği Uluslararası İşletme Yönetimi
İşletme Mühendisliği Uluslararası İşletmecilik
İşletme Yönetimi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
İşletme-Ekonomi Uluslararası Ticaret
Kamu Yönetimi Uluslararası Ticaret ve Finansman
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Maliye Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Matematik Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI,

BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI ve

BT UZMAN YARDIMCILIĞI

SINAV İLANI

2017

Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda personel alımı yapılacaktır. Bu unvanlar için tek bir sınava girecek olan adaylar sıralı tercihte bulunacaklardır.

Unvan Görev Yeri İstihdam Edilmesi Personel Sayısı Planlanan Görev Yapacağı Birim
Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı İstanbul 10 Teftiş Kurulu Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı İstanbul 5 İç Kontrol ve Uyum Daire Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri Uzman

Yardımcısı

İstanbul 50 Operasyonel İşlemler ve

Bilgi Teknolojileri Genel

Müdür Yardımcılığı

Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) Yaş kriterine ilişkin olarak;

BT Müfettiş Yardımcılığı için; Lisans mezunları için 01.01.1989 ve sonrası; Yüksek Lisans mezunları için 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,

BT İç Kontrolör Yardımcılığı için;01.01.1990 ve sonrası,

BT Uzman Yardımcılığı için; 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,

e) Mezuniyet kriterine ilişkin;

BT Müfettiş Yardımcılığı için; EK.1.B Tablo’da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümleri arasından mezun olmak veya EK.1.B Tablo’da belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup yine bu tabloda belirtilen programlarda yüksek lisans derecesi almış olmak;

BT İç Kontrolör Yardımcılığı için; EK.2.B Tablo’da belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak veya EK.2.B Tablo’da belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup yine bu tabloda belirtilen programlarda yüksek lisans derecesi almış olmak,

BT Uzman Yardımcılığı için; EK.3 Tablo’da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans veya yüksek lisans bölümlerinden mezun olmak,

veyahut bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.

(Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir.)


f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 01.06.2018 tarihine kadar tecilli olmak,

ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

h) BT Müfettiş Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı ve BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,

BT İç Kontrolör Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

SINAVA BAŞVURU

Adaylardan, başvuru bedeli olarak 75-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, İstanbul Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdindeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.

Sınav ücreti 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 09.00’dan, 9 Kasım 2017 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar, yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları, 18 Ekim 2017 – 9 Kasım 2017 tarihleri arasında, Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, https://halkbank.istanbul.edu.tr adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar BT Müfettiş Yardımcılığı, BT İç Kontrolör Yardımcılığı ve BT Uzman Yardımcılığı için başvuru

esnasında tercih sıralaması yapacaklardır. Ancak her unvan için gerekli şartlar farklılık arz edebileceğinden,

ilgili unvanın kriterlerini taşımayan adaylar tercih yapamayacaklardır.

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 1 Aralık 2017 – 10 Aralık 2017 tarihleri arasında https://halkbank.istanbul.edu.tr adresinden “T.C. Kimlik Numarası” ve “Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.

Giriş sınavı yazılı aşaması; 10 Aralık 2017 tarihinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere 14 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler
Sınav Tarihi – Saati 10 Aralık 2017 – 14.00
Sınavın Yapılacağı Yer Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon
Oturum Sayısı 1 (Bir)
Süre 180 dk
Soru Sayısı Genel Yetenek-Genel Kültür (40 Soru)

Yabancı Dil (40 Soru)

Alan Bilgisi (70 Soru)

Sınav Yöntemi Her bir soru 5 (beş) şıktan oluşacak şekilde test usulü

Yazılı sınav “Genel Yetenek-Genel Kültür”“Yabancı Dil” ve “Alan Bilgisi” bölümünden oluşacak ve toplamda 150 test sorusu yer alacaktır.

Genel Yetenek-Genel Kültür Testi :

Genel Yetenek; Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları Ölçme Becerisi ile Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme,

Genel Kültür; Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

Yabancı Dil Testi :

İngilizce, Almanca veya Fransızca (Adaylar, sınava girecekleri yabancı dil tercihlerini başvuru esnasında yapacaklardır.)

Alan Bilgisi Testi :

Alan bilgisi testi, Elektronik ve Bilişim Sistemleri olmak üzere iki farklı kitapçıktan oluşacaktır. Adaylar sınav esnasında bu kitapçıklardan birini tercih ederek cevaplandıracaklardır.

Elektronik

Temel Bilgisayar Kullanımı, Temel Bilgisayar Donanımı, Algoritma ve Programlama, Programlama Dilleri, Bilgisayar Organizasyonu, Bilgisayar Mimarisi, İşletim Sistemleri ve Kullanımı, İnternet, Ağ ve

Sistem Yönetimi, Bilişim Sistemlerinde Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Elektrik-Elektronik Temelleri, Haberleşme Sistemleri, Mikro İşlemciler-Mikro Denetleyiciler ve Programlanabilir Mantıksal Elemanlar konularından oluşacaktır.

Bilişim Sistemleri

Temel Bilgisayar Kullanımı, Temel Bilgisayar Donanımı, Algoritma ve Programlama, Programlama Dilleri, Nesne Yönelimli Programlama, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, Proje Yönetimi Temelleri, Veri Yapıları, Bilgisayar Organizasyonu, Bilgisayar Mimarisi, İşletim Sistemleri ve Kullanımı, Veritabanı Uygulamaları ve Yönetimi, İnternet, Ağ ve Sistem Yönetimi, Web Teknolojileri ve Uygulamaları, Bilişim Sistemlerinde Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Kriptografi ve Programlanabilir Mantıksal Elemanlar konularından oluşacaktır.

BT MÜFETTİŞ YARDIMCISI – BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCISI – BT UZMAN YARDIMCISI
SINAV KONULARI Ağırlık Puanı (Yüzde) Soru Sayısı
Genel Yetenek-Genel Kültür 25% 40
Genel Yetenek 55% 22
Genel Kültür 45% 18
Yabancı Dil 25% 40
Alan Bilgisi 50% 70
TOPLAM 150

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Genel Yetenek-

Genel Kültür, Alan Bilgisi ve Yabancı Dil bölümlerinin her birinden bölüm bazında sorulacak soruların en az

yarısını doğru olarak cevaplandıran;

BT Müfettiş Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (30) aday,

BT İç Kontrolör Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (15) aday,

BT Uzman Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (150) aday,

Mülakata girmeye hak kazanacaktır.

Banka sınav şartlarında her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 13 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

BİLGİ EDİNME

Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Web Sitesi www.halkbank.com.tr
E-posta Adresi kariyer@halkbank.com.tr
Telefon 0216 503 5171

0216 503 5172

0216 503 5173

0216 503 5176

Adres Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK: 34746, Ataşehir/İSTANBUL
İstanbul Üniversitesi
Web Sitesi https://halkbank.istanbul.edu.tr
E-posta Adresi halkbanksinavi@istanbul.edu.tr
Sınav Başvuru Adresi https://halkbank.istanbul.edu.tr
Telefon 0212 440 0000 /11852

0212 440 0000 /10783

Adres Bozdoğan Kemeri Caddesi, No:1, Vezneciler, Fatih/İSTANBUL

EK.1.B TABLO (BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ)

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri Finans Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri İşletme Mühendisliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Matematik Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Matematik-Bilgisayar
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Mekatronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Sistem ve Kontrol Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Yönetim Bilişim Sistemleri
Endüstri Sistemleri Mühendisliği

EK.2.B TABLO (BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ)

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği Finans Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği İşletme Enformatiği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği İşletme Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik Matematik Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Matematik-Bilgisayar
Elektrik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Sistem ve Kontrol Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Yönetim Bilişim Sistemleri

EK.3 TABLO (BT UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ)

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği Makine Mühendisliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Makine ve İmalat Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Matematik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Matematik-Bilgisayar
Elektronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Telekomünikasyon Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Sistem ve Kontrol Mühendisliği
Endüstri Sistemleri Mühendisliği Yazılım Mühendisliği

SERVİS GÖREVLİSİ

SINAV İLANI 2017

Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda personel alımı yapılacaktır.

Unvan Görev Yeri İstihdam Edilmesi Planlanan Personel Sayısı Görev Yapacağı Birimler
Servis Görevlisi Tüm İller 1000 Şubeler

Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak

e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,

(Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir.)

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 01.09.2018 tarihine kadar tecilli olmak,

ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

SINAVA BAŞVURU

Adaylardan, başvuru bedeli olarak 75-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, İstanbul Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdindeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.

Sınav ücreti 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 09.00’dan, 9 Kasım 2017 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar, yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir

Sınav başvuruları, 18 Ekim 2017 – 9 Kasım 2017 tarihleri arasında, Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, https://halkbank.istanbul.edu.tr adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 1 Aralık 2017 – 10 Aralık 2017 tarihleri arasında https://halkbank.istanbul.edu.tr adresinden “T.C. Kimlik Numarası” ve “Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.

Giriş sınavı yazılı aşaması; 10 Aralık 2017 tarihinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere 14 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler
Sınav Tarihi – Saati 10 Aralık 2017 – 14.00
Sınavın Yapılacağı Yer Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon
Oturum Sayısı 1 (Bir)
Süre 180 dk
Soru Sayısı Genel Yetenek-Genel Kültür (40 Soru)

Yabancı Dil (40 Soru)

Alan Bilgisi (70 Soru)

Sınav Yöntemi Her bir soru 5 (beş) şıktan oluşacak şekilde test usulü

Yazılı sınav “Genel Yetenek-Genel Kültür”“Yabancı Dil” ve “Alan Bilgisi” bölümünden oluşacak ve toplamda 150 test sorusu yer alacaktır.

Genel Yetenek-Genel Kültür Testi :

Genel Yetenek; Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları Ölçme Becerisi ile Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme,

Genel Kültür; Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

Yabancı Dil Testi:

İngilizce, Almanca veya Fransızca (Adaylar, sınava girecekleri yabancı dil tercihlerini başvuru esnasında yapacaklardır.)

Alan Bilgisi Testi :

Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İş Hukuku

Ekonomi; Mikro İktisat, Matematiksel İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi,

Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,

Muhasebe ve İşletme; Genel (Finansal) Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim

Bankacılık ve Finans; Banka Muhasebesi, Para-Para Politikası-Merkez Bankacılığı, Finansal Sistem- Uluslararası Finansal Sistemler, Ticari Aritmetik.

SERVİS GÖREVLİSİ
SINAV KONULARI Ağırlık Puanı

(Yüzde)

Soru Sayısı
Genel Yetenek-Genel Kültür 40% 40
Genel Yetenek 55% 22
Genel Kültür 45% 18
Yabancı Dil 10% 40
Alan Bilgisi 50% 70
Hukuk 28,58% 20
Ekonomi 24,29% 17
Maliye 7,14% 5
Muhasebe ve İşletme 27,14% 19
Bankacılık ve Finans 12,85% 9
TOPLAM % 100 150

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Genel puanı (60) ve daha üzerinde olup tercih ettiği illere göre başarı sıralamasına giren adaylar mülakata girmeye hak kazanacaktır. Banka sınav şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 13 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

BİLGİ EDİNME

Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Web Sitesi www.halkbank.com.tr
E-posta Adresi kariyer@halkbank.com.tr
Telefon 0216 503 5171

0216 503 5172

0216 503 5173

0216 503 5176

Adres Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK: 34746, Ataşehir/İSTANBUL
İstanbul Üniversitesi
Web Sitesi https://halkbank.istanbul.edu.tr
E-posta Adresi halkbanksinavi@istanbul.edu.tr
Sınav Başvuru Adresi https://halkbank.istanbul.edu.tr
Telefon 0212 440 0000 /11852

0212 440 0000 /10783

Adres Bozdoğan Kemeri Caddesi, No:1, Vezneciler, Fatih/İSTANBUL

Bir önceki yazımız olan Vakıf Katılım Bankası 2016 İş İlanı başlıklı makalemizde 2016 vakıf katılım, 2016 vakıf katılım başvuru formu ve 2016 vakıf katılım iş başvurusu hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevap Bırakın