İş ilanları, İş Başvuruları, Personel Alımları – İsimOlsa.Com
Emniyet Genel Müd Lise Mezunu Personel Alım
Yazar: - 26 Kasım 2017
680
0

Emniyet Genel Müdürlüklerine personel açığını karşılamak amacıyla KPSS 65 puan ile personel alımı yapacağını duyurdu.Emniyet Genel Müdürlüğü 23 Kasım 2017 de yaptığı açıklama da bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak amaçlı personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 15kişilik boş kadro ile aşçı alımı yapacak. Alımlar farklı illerde yapılacak olup başvuru yapacak adaylar başvuru şartlarını taşımak zorundadırlar. Ayrıca adaylardan en az lise mezunu olmaları ve KPSS den en az 65 puan almış olmak şartı aranacaktır.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 15 kişilik kadrosu ile, 2 Bayburt POMEM, 1 Gümüşhane, 2 Bingöl, 2 Iğdır, 1 Erzurum, 2 Malatya POMEM, 2 Balıkesir ayvalık POMEM, 1 Samsun, Eskişehir POMEM ve 1 kırıkkale illerinde alımın yapılacağı illerdir.

Yayımlanan duyuruda adaylarda aranılan özel ve genel şartlar;

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ALINACAK KADROLU PERSONEL (AŞÇI) ALIM İLANI
(2017 – 9. DÖNEM)
1. GENEL HUSUSLAR
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek
üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Aşçı) alımı yapılacaktır. Sınav
Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel
kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.
b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, www.egm.gov.tr
internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.
c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal
edilecektir.
ç) İşlemler başvurulan İlin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü tarafından
Personel Bilgi Sistemine kayıt edilecek olup, adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir
örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları
bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi
halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler
yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi
sorumlu olacaktır.)
d) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2016 yılında yapılan KPSS-P94 puanı esas
alınacaktır.
e) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı
bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
f) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların
atamalarının yapıldığı birimde “Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında
Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği”ne göre en az 3 yıl çalışmaları
gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak
tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında
Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları
taşımaları gerekmektedir:
Emniyet Genel Müd Lise Mezunu Personel Alım  a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer
nitelikleri taşımak,
2
c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak
sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan
adaylardan istenilecek)
d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak
sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan
adaylardan istenilecek)
e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı
olmak.
3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;
a) Kimlik belgesi,
b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da
noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi
onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul
edilmeyecektir.)
d) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları
İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.
Başvurular 11/12/2017 – 15/12/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE
KONULARI
2016 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak
üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava
çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya
uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri
www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı
bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.
Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı
sınava çağrılacaktır.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
c) Genel yetenek ve genel kültürü,
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek
gerçekleştirilecektir.
5) KESİN BAŞARI LİSTESİ
a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup,
adayların merkezi sınav (2016 yılı KPSS-P94) ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları
puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
3
b) Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği
halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
c) Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asıl
aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.
6) SONUÇLARA İTİRAZ
Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü
Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı
yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç
adaya yazılı olarak bildirilecektir.
7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
b) Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere
atamaları yapılacaktır.
c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit
edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi
içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
İLAN OLUNUR.

Bir önceki yazımız olan Şekerbank Şube ve Müdürlükleri Personel Alımları başlıklı makalemizde şekerbank 2018 işçi alımı., şekerbank bursa personel alımı ve şekerbank müşteri temsilcisi alımı hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

sixteen − 12 =