Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 2014

Çukurova Üniversitesi rektörlüğü 2014 kpss puanını esas almak üzere alımı yapılacağını duyurdu. Alım yapılacak pozisyonlar ve gerekli şartları aşağıda sizler için paylaştık. Başvuru hakkında detaylı bilgileri de makalemizi okuyarak edinebilirsiniz.

Çukurova Üniversitesi

Hangi pozisyona kaç personel alınacağı, aranan nitelikleri ve hangi bütçeden maaş alacakları aşağıda belirtilmiştir.

Hemşire – 11 kişi – Özel Bütçe – Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak

Sağlık Teknikeri – 2 Kişi – Özel Bütçe – Meslek Yüksekokullarının Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olmak ve Makroskopi örneklemede Deneyimli Olmak.

Sağlık Teknikeri – 1 Kişi – Özel Bütçe – Meslek Yüksekokullarının Radyoloji Bölümü Mezunu Olmak ve En Az Beş Yıl Araştırma Hastanesinde Görev Yapmış Olmak

Sağlık Teknikeri – 2 Kişi – Özel Bütçe – Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünden Mezunu Olmak

Mühendis – 1 Kişi – Özel Bütçe – Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmak

Büro Personeli – 1 Kişi – ÖZ GELİR (SKS) – Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik Lisans Programlarından Birinden Mezun Olmak

Genel Şartlar

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kastenişlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsabile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığıdeğerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağınagelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahutertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlıyapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2014 KPSSP3, Önlisans mezunları için 2014 yılıKPSSP93,grubu puanı esas alınacaktır.
 1. İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitiminekadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsenmüracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 2. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 3. Herhangi bir sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. 657 sayılı Kanunun4-B maddesigereğince, sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler,hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerininfeshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalarhariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçekurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 5. Adaylar en fazla 1 pozisyon için başvurabilirler.
 6. Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleriwww.cu.edu.tradresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresineposta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler

 1. Başvuru formu
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Diploma Fotokopis
 4. 2014 KPSSsınav sonuç belgesi

Bilgi İçin :Personel Daire Başkanlığı: 0322 338 62 85 (116)

Bir önceki yazımız olan İstanbul Ulaşım Personel Alımı 2014 başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

ibrahim AKPINAR

yakın zamanda Gönderilenler

Evde Boncuk Dizimi İşi Veren Firmalar

Kendi aksesuarlarınızı kendiniz uygulamak ister misiniz? Evde bocuk dizimi işini de buna benzetebiliriz. Zevkli bir…

2 ay önce

B Sınıfı Ehliyetle 50 Memur Alımı ve İş Başvuru Formu

Kamu Kurumu yönünden uygulanan bildirimde alıncak 50 personelin Genel İdare Hizmetleri katagorisinde kurum yapısında görevlendirileceği…

1 sene önce

Tekfen İnşaat Personel Alımı ve İş İlanları 2020

Türkiye’nin inşaat pazarında mühim bir konuma sahip olan Tekfen İnşaat sene ortamında iş ilanı yayınlıyor.…

1 sene önce

İstanbul Üniversitesi 542 Sağlık Personeli Alımı 2020

İstanbul Üniversitesi 542 personelin 455 Hemşire, 25 Diğer Sıhhat Personeli, 10 Biyolog, 25 Sıhhat Teknikeri,…

1 sene önce

Zabıta Memuru Alımı 2020

 Başvuru şartları ve müracaat dönemleri ekteki dosyalarda bulabilir ve müracaatınızı gerçekleştirebilirsiniz. Erzurum Şenkaya Belediyesi KPSSP3…

1 sene önce

2500 Bayan Polis Alımı 2020

Önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından alımı yapılması plan edilen 2500 kadın polis alımı muhtemel…

1 sene önce

This website uses cookies.