İş ilanları, İş Başvuruları, Personel Alımları – İsimOlsa.Com
Adli Tıp Sözleşmeli Personel Alımı 2018
Yazar: - 31 Mayıs 2018
529
0

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan duyuruda adli tıp kurumunda çalışması için toplamda 200 personel alımı yapılacaktır.Son başvuru 22 Haziran 2018dir.Ortaöğretim,Ön Lisans ve Lisans dallarından mezunlar alınacaktır.Tüm adaylarda Kpss puanı aranmaktadır.Başvuru yapabilmek için KPSSden en az 70 puan almak gereklidir.

Adli Tıp Alımı ilanı detayları;

Sözleşmeli Personel İstihdamı Sınav İlanı

1)Adli Tıp Kurumu Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;

EK-1'deki listede yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen toplamda 200 sözleşmeli pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2016 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 5 ve 6'ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4'üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1 tabloda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 22 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. ( 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf

askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:

Başvurular Adli Tıp Kurumu'nun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

Adaylar her bir sözleşmeli pozisyon ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla pozisyon ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacaktır.

6) Başvuru tarihi:

Başvurular 4 Haziran 2018 günü saat 10:00'da başlayıp 22 Haziran 2018 günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

7) Başvuruların değerlendirilmesi:

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSS P3, KPSS P93 veya

KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu

sıralama sonucunda ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sıralamalar pozisyon yeri ve unvanı bazında ayrı ayrı yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun resmi internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak

duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:

İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

İLAN OLUNUR.

İlan Tarihi : 29.05.2018

Eki :

1) Ek-1

POZİSYONGÖREV YERİPOZİSYON

SAYISI

ÖĞRENİM ŞARTIKPSS PUAN TÜRÜKPSS NİTELİK KODLARINİTELİKLERÖZEL ŞARTLAR
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ( OTOPSİ )Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )5ORTAÖĞRETİMKPSS P942087Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Alanı ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı – Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

(Bu pozisyonda görev alacak personel, Adli Tıp

Kurumu'nda ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinde

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı1
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Ağrı Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Bilecik Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Bolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Burdur Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Denizli Adli Tıp Şube Müdürlüğü2
Düzce Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Gaziantep Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Karaman Adli Tıp Şube Müdürlüğü1görev alacak ve atandığı yerdeki görevine

başlamadan önce İstanbul'da bulunan Adli Tıp

1
Kars Adli Tıp Şube MüdürlüğüKurumu merkez teşkilatında en az iki ay süreyle
Kayseri Adli Tıp Şube Müdürlüğü1hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.)
Kırıkkale Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Kırklareli Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Kırşehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Muş Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Osmaniye Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Sinop Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Sivas Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Uşak Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Zonguldak Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
POZİSYONGÖREV YERİPOZİSYON

SAYISI

ÖĞRENİM ŞARTIKPSS PUAN TÜRÜKPSS NİTELİK KODLARINİTELİKLERÖZEL ŞARTLAR
SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİAdli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )10ÖNLİSANSKPSS P933047

3179

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı5
Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı5
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı5
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı3
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı3
Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü4
Yozgat Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
TEKNİSYEN ( KİMYA )Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )2ORTAÖĞRETİMKPSS P942053AOcritlaSöağğretkimHiKzmureutmlelrai rAınlaınKimAcyial TTıepkTneoklonjiissyieAnlalinğıi ve DDaallılanrdıanndamnemzuenzuonlmoalmk.ak.
Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı1
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı1
TEKNİSYEN ( ATÖLYE )Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )3ORTAÖĞRETİMKPSS P942051

2023

2111

OKrutrauömğruetinmdaKuörluümmlaurınaıyneİnneşsaiatveTeoktnooplosjiisiişAlelamlevreinde

gDöalrlaervı vaelayacaAkvaepaTteaknndoılğoıjisyieArldaenkı –igAhöşraepv iYnaepı(bDaoşğlarammaadcaılınk)öDnacleındİastnamnbezuul'ndoal mbuaklunan Adli Tıp

hOirztamöeğtreitçimi eKğuitriumelatraınbıni tEuletkutlraikc-aEkletkırtr.)onik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.

Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü2
MÜHENDİS ( MAKİNA )Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )8LİSANSKPSS P34639

4629

Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

MÜHENDİS ( İNŞAAT )Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )3LİSANSKPSS P34669İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
POZİSYONGÖREV YERİPOZİSYON

SAYISI

ÖĞRENİM ŞARTIKPSS PUAN TÜRÜKPSS NİTELİK KODLARINİTELİKLERÖZEL ŞARTLAR
MÜHENDİS ( FİZİK )Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )7LİSANSKPSS P34549Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ ( KİMYAGER )Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı4LİSANSKPSS P34559Kimya lisans programından mezun olmak.
Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı4
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı4
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı3
Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
DESTEK PERSONELİ ( HİZMETLİ )Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )7ORTAÖĞRETİMKPSS P942001Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı4
Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı2
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü2
Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü3
Yozgat Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
DESTEK PERSONELİ ( ŞOFÖR )Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı2ORTAÖĞRETİMKPSS P942001Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01

Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı1
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı1
BİYOLOGAnkara Adli Tıp Grup Başkanlığı1LİSANSKPSS P34571Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının birinden mezun olmak.
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı1
POZİSYONGÖREV YERİPOZİSYON

SAYISI

ÖĞRENİM ŞARTIKPSS PUAN TÜRÜKPSS NİTELİK KODLARINİTELİKLERÖZEL ŞARTLAR
LABORANTAdli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )3ÖNLİSANSKPSS P933023Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi

Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı2
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
HEMŞİREAdli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )2LİSANSKPSS P34605Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık OMretmaöuğrlrueğtiuml iKsaunrusmplraorgınraınmAıncdilaTnıpmAelzaunnı voelmDakll.arı veya
İNFAZ VE KORUMA MEMURUAdli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )6ORTAÖĞRETİMKKPPSSSSPP994422008071Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.a) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak, b) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak,

(Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

Bir önceki yazımız olan Adalet Bakanlığı 1344 Personel Alımı 2018 başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

one × five =