Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları 2015


6 Ağustos tarihinde başlayan başvuruları 14 Ağustos’ta son bulacak. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülen başvurular kapsamında, 23 ceza infaz kurumu kâtibi, 23 Şoför, 20 teknisyen, 8 aşçı ve 7 kaloriferci olmak üzere toplam 81 personel alınacaktır. Başvuru süreci için gereken formlara kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

 1. a) Türk Vatandaşı olmak,
 2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat, karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 3. c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 4. d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
 5. e) Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
 6. f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
 7. g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 14 Ağustos 2015 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak; adayların merkezî sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle; ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
 8. h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar Adalet Bakanlığı personel alımı için yapılacak olan sözlü ve uygulamalı sınava adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav (KPSS-2014) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu bakanlığına veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuracaklardır.

Başvurulara ilişkin evrak masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ivedi gönderilecektir.

 

Başvuru Formu İçin Lütfen Tıklayınız.

Bir önceki yazımız olan Eti İş İlanları 2015 başlıklı makalemizde 2015 eti iş başvurusu, eti iş başvuru formu ve eti iş başvurusu hakkında bilgiler verilmektedir.

Latest Comments

 1. Ali 25 Kasım 2015
 2. murat ercan 25 Nisan 2016
 3. sevgi kutlu 7 Ağustos 2016
 4. Muhammed cohadar 21 Ekim 2016

Cevap Bırakın